07/06/2019 - 18:24

Đề nghị đầu tư phát triển phương tiện giao thông công cộng

Đại biểu HĐND thành phố đề nghị đầu tư phát triển hệ thống phương tiện giao thông công cộng trên địa bàn thành phố, đặc biệt là xe buýt. Nội dung trả lời của Sở Giao thông vận tải thành phố như sau:

Nhằm thúc đẩy phát triển loại hình vận tải hành khách công cộng, từng bước hạn chế phương tiện cá nhân, đảm bảo an toàn giao thông, giảm thiểu tai nạn giao thông và bảo vệ môi trường đô thị, trong thời gian tới, Sở Giao thông vận tải sẽ tham mưu UBND thành phố các giải pháp như sau:

- Xây dựng Trung tâm quản lý và điều hành vận tải hành khách công cộng (VTHKCC) là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Giao thông vận tải. Trung tâm là đơn vị sự nghiệp có thu được cấp một phần kinh phí từ ngân sách. Hướng tới, Trung tâm quản lý giao thông công cộng để quản lý vận tải đa phương thức như xe buýt, taxi, đường sắt đô thị, xe điện, buýt đường thủy, xe đưa rước học sinh, sinh viên, công nhân,…

- Đầu tư mới phương tiện để mở rộng luồng tuyến xe buýt theo định hướng quy hoạch nhằm thu hút hành khách sử dụng VTHKCC bằng xe buýt trên địa bàn.

- Xây dựng Định mức kinh tế kỹ thuật và đơn giá dự toán cho hoạt động vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn thành phố, làm cơ sở cho công tác xây dựng và nghiệm thu, thanh quyết toán kinh phí trợ giá cho hoạt động VTHKCC bằng xe buýt.

- Tiến hành trợ giá cho hoạt động xe buýt trên địa bàn thành phố.

- Đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ VTHKCC bằng xe buýt như các bến xe buýt, điểm dừng và nhà chờ để hành khách kết nối với hệ thống xe buýt và tạo thói quen dừng chờ xe buýt tại các điểm dừng.

Chia sẻ bài viết