02/02/2023 - 21:55

Đề nghị đầu tư mở rộng hẻm

Cử tri quận Ninh Kiều đề nghị đầu tư mở rộng đoạn cuối hẻm 72, đường Nguyễn Thị Minh Khai nối ra đường Châu Văn Liêm. Nội dung trả lời của UBND thành phố như sau:

Dự án nâng cấp, mở rộng hẻm 72 đường Nguyễn Thị Minh Khai thuộc dự án nâng cấp đô thị thành phố Cần Thơ. Tuyến hẻm này đã được xây dựng hoàn thành và đưa vào sử dụng vào năm 2016. Tuy nhiên, đoạn cuối hẻm thông ra đường Châu Văn Liêm bị hẹp (khoảng 2m) do vướng căn nhà hiện là phòng chức năng của Bệnh viện Ung Bướu thành phố nên chưa thể mở rộng đều toàn tuyến hẻm.

Vấn đề này, UBND quận Ninh Kiều và Bệnh viện Ung Bướu đã thống nhất tạm thời chưa nâng cấp, mở rộng hẻm 72. Sau khi dự án xây dựng Bệnh viện Ung Bướu thành phố xây dựng hoàn thành và di dời về cơ sở mới sẽ thực hiện mở rộng đối với đoạn này.

Chia sẻ bài viết