13/09/2020 - 11:34

Đề nghị đầu tư, mở rộng hệ thống cung cấp nước sạch

Đại biểu HĐND thành phố đề nghị quan tâm đầu tư, mở rộng hệ thống cung cấp nước sạch phục vụ nhu cầu của nhân dân. Nội dung trả lời của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố như sau:

Trong năm 2020, Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn thành phố đã triển khai 4 công trình hệ thống cấp nước sạch nông thôn. Qua đó, góp phần gia tăng tỷ lệ hộ dân nông thôn được sử dụng nước sạch.

Từ đầu năm, Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn đã có kế hoạch gia tăng hộ dân sử dụng nước sạch để đạt chỉ tiêu năm 2020 đã được UBND thành phố giao và đảm bảo cung cấp nước sinh hoạt phòng chống hạn hán, xâm nhập mặn. Tuy nhiên, do không có nguồn kinh phí nên Trung tâm không thể thực hiện nâng cấp, cải tạo và mở rộng mạng đường ống cấp nước từ các công trình cấp nước tập trung hiện có theo kiến nghị của cử tri và chính quyền địa phương để gia tăng tỷ lệ hộ dân nông thôn được sử dụng nước sạch.

Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn đã có tờ trình về việc bố trí vốn thực hiện nhiệm vụ chỉ tiêu năm 2020 do Thành ủy, HĐND, UBND thành phố giao và giải pháp phòng, chống hạn hán, đảm bảo cấp nước sinh hoạt phục vụ nhân dân. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố đã có tờ trình xin gia hạn, hoàn trả tạm ứng năm 2019 là 45 tỉ đồng đến năm 2024 để thực hiện nhiệm vụ mục tiêu năm 2020 do Thành ủy, HĐND, UBND thành phố giao và giải pháp phòng, chống hạn hán, đảm bảo cấp nước sinh hoạt phục vụ nhân dân trình UBND thành phố xem xét, giải quyết.

Chia sẻ bài viết