15/11/2019 - 21:10

Đề nghị đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị cho các trạm y tế

Cử tri huyện Cờ Đỏ đề nghị đầu tư nâng cấp, sửa chữa cơ sở vật chất, bổ sung trang thiết bị cho các trạm y tế. Nội dung trả lời của Sở Y tế như sau:

Sở Y tế đã triển khai Kế hoạch số 55/KH-UBND đến tất cả các đơn vị trực thuộc, đồng thời chỉ đạo các trạm y tế củng cố theo Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã giai đoạn đến năm 2020; phân công các đơn vị tuyến thành phố hỗ trợ trạm y tế xây dựng chuẩn quốc gia. Cụ thể:

- Về cơ sở vật chất: Việc xây dựng mới và nâng cấp, sửa chữa các trạm y tế được UBND các quận, huyện quan tâm đúng mức, từng bước xây dựng các trạm y tế đạt chuẩn về xây dựng; củng cố và hoàn thiện các trạm y tế để đạt Bộ Tiêu chí quốc gia về y tế xã. Tuy nhiên, do một số trạm y tế cần phải di dời, chia tách và một số trạm y tế đã được xây dựng từ lâu nên đã xuống cấp và cần được xây mới hoặc sửa chữa để đảm bảo hoạt động được tốt hơn. Ngành y tế cũng thường xuyên kiến nghị địa phương quan tâm đầu tư cơ sở vật chất; đồng thời, tranh thủ các dự án để hỗ trợ cho đầu tư y tế cơ sở. Vừa qua, tổ chức JICA Nhật cũng đã hỗ trợ cho mua sắm trang thiết bị cho Trung tâm Y tế Cờ Đỏ (có Trạm Y tế thị trấn).  

- Về trang thiết bị: để khắc phục tình trạng thiếu trang thiết bị y tế, ngành đã vận động xã hội hóa “Hướng về y tế cơ sở”. Từ năm 2011 đến 2018, ngành Y tế đã nhận rất nhiều sự ủng hộ của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân ủng hộ y tế cơ sở với tổng kinh phí trên 12 tỉ đồng. Từ nguồn xã hội hoá, Sở Y tế đã trang bị cho các trạm y tế máy siêu âm (25 máy), máy đo điện tim (46 máy), máy thử đường máu (95 máy) và nhiều trang thiết bị khác để phục vụ người dân đến khám và điều trị, với quan điểm: ưu tiên phân bổ cho các trạm y tế có bác sĩ để sử dụng được trang thiết bị, ưu tiên cho nơi còn nhiều khó khăn,... 

Hiện tại, Sở Y tế đang thực hiện các thủ tục mua sắm trang thiết bị theo quy định từ nguồn xã hội hóa y tế năm 2019 cho các trạm y tế. Dự kiến cuối năm 2019 sẽ bổ sung thiết bị cho các trạm y tế có nhu cầu để nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh tuyến y tế cơ sở.

Chia sẻ bài viết