28/10/2019 - 20:04

Đề nghị có giải pháp tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng

Đại biểu HĐND đề nghị có giải pháp tăng cường công tác quản lý, xử lý trong lĩnh vực trật tự xây dựng. Nội dung trả lời của UBND quận Ninh Kiều như sau:

Thời gian qua, công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn quận được các phòng chức năng, UBND các phường quan tâm phối hợp tổ chức kiểm tra, quản lý chặt chẽ; đa số người dân khi có giấy phép mới xây dựng. Trường hợp người dân xây dựng sai phép có thể hướng dẫn cho người dân điều chỉnh giấy phép xây dựng, do việc điều chỉnh giấy phép phải căn cứ quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng hiện hành.

UBND quận đã chỉ đạo, công trình xây dựng trên đất nông nghiệp do UBND phường xử lý. Trường hợp vượt thẩm quyền của UBND phường thì chuyển hồ sơ vi phạm đến Phòng Tài nguyên và Môi trường quận tham mưu UBND quận ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực đất đai nhằm rút ngắn thời gian quy trình xử lý vi phạm hành chính đối với việc xây dựng công trình trên đất nông nghiệp, đảm bảo cho việc khắc phục hậu quả được triệt để.

Ngoài ra, UBND quận cũng chỉ đạo UBND các phường kiểm tra chặt chẽ việc chấp hành nộp phạt của cá nhân, tổ chức vi phạm. Trường hợp không chấp hành nộp phạt, phải nêu rõ nguyên nhân và đề xuất giải pháp cụ thể trong việc cưỡng chế thu tiền nộp phạt đối với cá nhân, tổ chức vi phạm. Người dân, trong đó có cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, cán bộ nhân viên của các đơn vị sự nghiệp khác vi phạm, thực hiện Chỉ thị số 04 của Quận ủy Ninh Kiều trước khi xử lý, địa phương sẽ gửi danh sách về đơn vị quản lý để vận động, nếu không vận động được, sẽ buộc xử lý về mặt Đảng, xử lý về mặt chính quyền. 

Từ những giải pháp trên, tình hình vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn quận Ninh Kiều có chiều hướng giảm, hạn chế tối đa tình trạng xây dựng không phép. Các công trình vi phạm không đủ điều kiện cấp phép, sau khi chấp hành nộp phạt, địa phương vẫn tiến hành lập thủ tục xử lý bước tiếp theo là khắc phục hậu quả bằng cách vận động hộ dân, tổ chức vi phạm phải tự tháo dỡ, nếu chủ đầu tư không tự  tháo dỡ, cơ quan chức năng sẽ xây dựng phương án cưỡng chế theo đúng trình tự, thủ tục quy định.

Chia sẻ bài viết