14/06/2022 - 19:48

Đẩy nhanh tiến độ xây dựng cơ bản, giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn quận Thốt Nốt 

(CT) - Ngày 14-6-2022, ông Dương Tấn Hiển, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Cần Thơ cùng các sở, ngành chức năng có buổi làm việc với quận Thốt Nốt về tiến độ xây dựng và giải ngân các dự án sử dụng vốn đầu tư công năm 2022.

Ông Dương Tấn Hiển (hàng đầu, bên phải) kiểm tra thực tế công trình xây dựng cơ bản tại quận Thốt Nốt.

Năm 2022, Thốt Nốt được giao gần 174 tỉ đồng thực hiện 51 dự án. Đến  nay, địa phương đã giải ngân được gần 62 tỉ đồng, đạt 35,5%  kế hoạch trong khi chủ đầu tư các dự án cam kết đến ngày 31-5 giải ngân được 49,2% kế hoạch. Trong đó, tiến độ thực hiện các công trình chuyển tiếp vẫn còn chậm; các công trình khởi công mới triển khai chưa đạt yêu cầu; tiến độ thu hồi đất một số công trình chậm. Riêng với dự án có tổng diện tích đất lúa cần phải thu hồi là 16,74ha, quận đang chờ Sở  Tài nguyên và Môi trường TP Cần Thơ tổng hợp ý kiến các ngành về đăng ký nhu cầu chuyển mục đích đất lúa trong dự án trên 10ha và tham mưu UBND thành phố sớm trình HĐND thành phố  chấp thuận chuyển mục đích sử dụng đất, làm cơ sở để quận Thốt Nốt ban hành thông báo thu hồi đất theo quy định.

Ông Dương Tấn Hiển phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc.

Sau khi kiểm tra thực tế, ông Dương Tấn Hiển đề nghị địa phương tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành và xác định việc giải ngân vốn đầu tư công là một trong những nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện quyết liệt để đạt mục tiêu, kế hoạch; gắn vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong chỉ đạo tổ chức thực hiện các dự án, từ khâu chuẩn bị đầu tư đến công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, thực hiện dự án; thường xuyên rà soát, đôn đốc, kiểm tra, kịp thời phát hiện và tháo gỡ các khó khăn vướng mắc phát sinh của từng dự án, nhất là các dự án trọng điểm; tăng cường kỷ luật, kỷ cương, gắn trách nhiệm đến từng cá nhân và phân công cụ thể lãnh đạo đơn vị, cán bộ quản lý cấp phòng trong việc kiểm, giám sát, nhằm đẩy nhanh tiến độ xây dựng cơ bản, giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn.

Tin, ảnh: Nhựt Hà

Chia sẻ bài viết