26/08/2015 - 21:38

Ông Huỳnh Thái Nguyên, Phó Bí thư Thành đoàn Cần Thơ:

Đẩy mạnh đầu tư và nâng cấp cơ sở vật chất phục vụ công tác tập hợp, giáo dục thanh thiếu nhi

Các phong trào, các cuộc vận động, các chương trình, dự án do Đoàn phát động đã thu hút ngày càng đông đảo đoàn viên thanh niên (ĐVTN) tham gia. Sự cuốn hút của các phong trào đã khơi nguồn sức trẻ trong ĐVTN, mở ra nhiều cơ hội hơn trong tập hợp thanh niên trong tổ chức Đoàn - Hội. Thông qua các phong trào, tổ chức Đoàn đã gắn kết các tầng lớp thanh niên ở của thành phố, tạo nên bức tranh đại đoàn kết các tầng lớp thanh niên hết sức sinh động. Tuy nhiên, cơ sở vật chất dành cho hoạt động Đoàn hiện nay còn hạn chế đã khiến công tác tập hợp, giáo dục, rèn luyện của tổ chức Đoàn chưa phát huy hiệu quả và tạo sức lan tỏa.Thành phố Cần Thơ cần có Trung tâm Sinh hoạt thanh thiếu niên, Cung Văn hóa thiếu nhi, Trung tâm Hỗ trợ thanh niên công nhân… Những địa chỉ này sẽ trở thành điểm hẹn của thanh niên thành phố trong học tập, vui chơi, rèn luyện. Tuy nhiên, hiện nay, thành phố chỉ có Trung tâm Thanh thiếu niên quận Ô Môn đã đưa vào sử dụng nhưng cơ sở vật chất còn thiếu thốn, các nơi khác thực hiện còn chậm.

Từ thực tế trên, khi nghiên cứu Dự thảo Văn kiện trình Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XIII, tôi muốn góp ý vào mục 4 "Phát triển văn hóa - xã hội và nâng cao đời sống nhân dân", ở phần nhiệm vụ và giải pháp cần thêm nội dung "tăng cường đầu tư và nâng cấp cơ sở vật chất phục vụ nhu cầu giáo dục, rèn luyện thanh thiếu nhi thành phố". Bởi trong mọi hoạt động của Đoàn thì công tác đoàn kết, tập hợp thanh thiếu nhi phải luôn được coi trọng hàng đầu và đặt ra mục tiêu để phấn đấu thực hiện. Khi tổ chức Đoàn không có cơ sở thì dẫn đến việc tập hợp khó khăn hoặc hạn chế số lượng vì nơi sinh hoạt quá nhỏ.

Cơ sở vật chất đầy đủ đảm bảo tốt cho việc tập hợp, hỗ trợ cho thanh thiếu nhi, nhất là kỹ năng cho thanh niên vì tổ chức Đoàn không mất thời gian tìm nơi sinh hoạt, ĐVTN có địa chỉ để thường xuyên tìm đến. Tính chất của Đoàn ngoài vận động, tập hợp thanh niên còn tổ chức các hoạt động với mục đích giáo dục, rèn luyện ĐVTN nhất là kỹ năng sống. Chúng tôi cũng mong muốn hoạt động tập huấn kỹ năng, các hoạt động tập thể, các sự kiện của Đoàn Thanh niên được tổ chức quy mô, thu hút đông đảo ĐVTN tham gia nhưng vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu ĐVTN và sự phát triển chung của xã hội. Nếu không đảm bảo cơ sở vật chất thì chỉ có những phong trào "đến hẹn lại lên", điều đó sẽ dẫn đến thiếu chiều sâu, tính bền vững trong các hoạt động, phong trào Đoàn.

Với trách nhiệm của mình, tập thể Ban Thường vụ Thành Đoàn sẽ tiếp tục làm tốt công tác tham mưu, phối hợp với các đơn vị có liên quan, đề xuất với lãnh đạo thành phố tiếp tục quan tâm đầu tư các trung tâm sinh hoạt thanh thiếu niên ở các quận, huyện, đồng thời đẩy nhanh tiến độ các công trình đã và đang thực hiện…Chúng tôi cũng mong được bố trí các trụ sở, nơi làm việc của Đoàn thanh niên hợp lý hơn, thể hiện sự năng động, gần gũi trong việc tiếp cận với các ĐVTN khi tìm đến tổ chức Đoàn nhờ hỗ trợ, tư vấn. Hiện nay, Đoàn Khối Doanh nghiệp thành phố và Đoàn Khối Dân Chính Đảng thành phố được bố trí văn phòng làm việc chung với Đảng ủy Khối trong các ban xây dựng Đảng của thành phố. Việc ĐVTN phải qua nhiều vòng từ bảo vệ, đến Đảng ủy Khối… khiến nhiều bạn trẻ ít nhiều còn e ngại.

Phạm Trung (ghi)

Chia sẻ bài viết