16/06/2013 - 20:27

Các cấp ủy đảng huyện Cờ Đỏ

Đẩy mạnh công tác vận động quần chúng

Hai năm qua, nhân dân xã Đông Thắng đã đóng góp gần 10 tỉ đồng và hiến gần 20.000m2 đất để nâng cấp các tuyến giao thông.

Hai năm qua, nhân dân huyện Cờ Đỏ đã đóng góp hơn 62 tỉ đồng để xây dựng kết cấu hạ tầng, thực hiện an sinh xã hội, khuyến học, khuyến tài, công tác xã hội từ thiện; thực hiện được 344 mô hình “Dân vận khéo” trên các lĩnh vực mang lại hiệu quả thiết thực… Kết quả này chính là sự hưởng ứng tích cực của nhân dân trong thực hiện Nghị quyết chuyên đề về công tác vận động quần chúng giai đoạn 2011-2015 của Ban Thường vụ (BTV) Huyện ủy Cờ Đỏ.

Theo các đồng chí lãnh đạo huyện, thời điểm đầu nhiệm kỳ 2010-2015, một số cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chưa nhận thức toàn diện về vị trí, vai trò và tầm quan trọng của công tác vận động quần chúng; việc tập hợp các tầng lớp nhân dân tham gia tổ chức đoàn, hội chưa nhiều; việc xây dựng các mô hình “Dân vận khéo” chưa sâu rộng và thiếu tính bền vững…đã phần nào ảnh hưởng đến kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương. Nhằm góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Cờ Đỏ nhiệm kỳ 2010-2015, ngày 16-4-2011, BTV Huyện ủy đã ban hành Nghị quyết số 05-NQ/HU về công tác vận động quần chúng giai đoạn 2011-2015 (NQ05). Theo đó, BTV Huyện ủy xác định mục tiêu đến năm 2015 là phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân, góp phần đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn và xây dựng nông thôn mới, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, giữ vững ổn định an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội trên địa bàn…

Thực hiện NQ05 của BTV Huyện ủy, các cấp ủy đảng cơ sở đã xây dựng chương trình hành động, chỉ đạo các ban, ngành, MTTQ và các đoàn thể xây dựng kế hoạch đẩy mạnh công tác vận động quần chúng. Đồng chí Bùi Hữu Phương, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Thới Hưng, cho biết: Trước đây, các ấp trong xã chỉ có chi hội, dưới các chi hội chưa có tổ hội nên hoạt động của các đoàn thể chưa hiệu quả. Thực hiện NQ05 của BTV Huyện ủy, Đảng ủy đã chỉ đạo Hội Phụ nữ xã xây dựng 79 tổ phụ nữ và chỉ đạo Hội Nông dân xây dựng 57 tổ nông dân. Hàng tháng, các tổ hội tổ chức sinh hoạt 1 lần để tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến hội viên; đồng thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của hội viên để đề xuất về trên kịp thời giải quyết, chia sẻ cách làm ăn, bàn biện pháp chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi… Đồng chí Bùi Hữu Phương khẳng định: “Nhờ thành lập các tổ hội, duy trì sinh hoạt của các tổ hội theo định kỳ, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động trong các kỳ sinh hoạt của tổ hội, hai năm qua, toàn xã đã thực hiện được 19 mô hình “Dân vận khéo” trên các lĩnh vực; số hộ tham gia khiếu kiện vượt cấp từ trên 100 hộ nay đã giảm xuống còn 10 hộ…”.

Song song đó, Đảng ủy xã Thới Hưng đã chỉ đạo các cấp, các ngành, MTTQ và các đoàn thể địa phương đẩy mạnh công tác vận động nhân dân đóng góp xây dựng kết cấu hạ tầng. Theo đồng chí Nguyễn Văn Quẹt, Chủ tịch UBND xã Thới Hưng, từ giữa năm 2011 đến nay, xã đã vận động nhân dân đóng góp 1,2 tỉ đồng cùng với Nhà nước và doanh nghiệp đổ bê tông 6km đường giao thông; đóng góp gần 4 tỉ đồng đổ đá bụi 120km đường giao thông, bắc 7 cầu bê tông. Những ngày đầu tháng 6, chúng tôi đến xã Thới Hưng đúng lúc địa phương tiến hành bê tông tuyến đường ở ấp 1 dài 3,3km. Ông Nguyễn Văn Tư, người dân ấp 1, bộc bạch: “Thời gian qua, khi vận động nhân dân đóng góp xây dựng các công trình, cấp ủy, chính quyền, đoàn thể địa phương đều tổ chức họp dân bàn bạc dân chủ. Khi các công trình hoàn thành, địa phương đều công khai các khoản thu, chi do nhân dân đóng góp. Vì thế, chúng tôi rất đồng tình và tin tưởng. Riêng việc đổ bê tông tuyến đường này gia đình tôi đóng góp hơn 10 triệu đồng”.

Ở xã Đông Thắng, hai năm qua, công tác vận động quần chúng theo NQ05 của BTV Huyện ủy cũng được cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể đẩy mạnh. Theo đồng chí Khổng Tấn Thành, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Đông Thắng, trước đây, do chưa có các tổ hội nên chỉ có 35% dân số của xã tham gia vào các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội. Thực hiện NQ05 của BTV Huyện ủy, Đảng ủy xã đã chỉ đạo MTTQ và các đoàn thể thành lập các tổ hội ở ấp; nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ hội, nhất là quan tâm giải quyết tâm tư, nguyện vọng và đời sống của hội viên. Nhờ vậy đến nay, tỷ lệ dân số tham gia vào các tổ chức chính trị - xã hội nâng lên 47,4%. Đảng ủy xã cũng chỉ đạo các ban, ngành, MTTQ và các đoàn thể xã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động bằng nhiều hình thức như thông qua các buổi sinh hoạt các tổ hội, chi hội, trên hệ thống loa truyền thanh, giúp nhân dân hiểu và chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Cũng nhờ đó, việc triển khai thực hiện các dự án xây dựng công trình Trường Mầm non, Trụ sở UBND xã và Trường bắn trên địa bàn được tiến hành thuận lợi, nhân dân hiểu ý nghĩa của việc xây dựng các công trình này nên đã nhận tiền đền bù và bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư. Đồng chí Khổng Tấn Thành cho biết thêm: “Trong quá trình vận động nhân dân đóng góp xây dựng các công trình, nếu người dân nào chưa đồng thuận, Đảng ủy chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể xã và ấp trực tiếp đến tận gia đình tuyên truyền, vận động, phân tích để người dân hiểu về ý nghĩa và lợi ích chung của việc xây dựng các công trình, từ đó người dân đã hiểu và ủng hộ”. Với nỗ lực trong công tác tuyên truyền, vận động của các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể xã, hai năm qua, nhân dân xã Đông Thắng đã đóng góp gần 10 tỉ đồng và hiến gần 20.000m2 đất cùng với Nhà nước nâng cấp các tuyến đường giao thông và đóng góp 130 triệu đồng xây dựng 2 cây cầu bê tông.

Không riêng xã Thới Hưng và xã Đông Thắng, thực hiện NQ05 của BTV Huyện ủy, hai năm qua, các cơ quan, đơn vị, địa phương trong huyện Cờ Đỏ đã đẩy mạnh công tác vận động quần chúng, mang lại kết quả thiết thực. Đồng chí Danh Thành, Phó Trưởng ban Dân vận Huyện ủy Cờ Đỏ, cho biết: “Kết quả nổi bật nhất sau hai năm thực hiện NQ05 của BTV Huyện ủy là toàn huyện đã thành lập và nâng cao chất lượng hoạt động của 1.705 tổ hội ở các ấp, từ đó đã tập hợp thêm 10.167 người vào các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội, nâng tỷ lệ đoàn viên, hội viên của huyện lên 66,6% so với dân số; vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân thực hiện được 344 mô hình “Dân vận khéo” trên các lĩnh vực; vận động nhân dân đóng góp hơn 62 tỉ đồng xây dựng hệ thống giao thông, an sinh xã hội, khuyến học, khuyến tài; vận động được nhiều hộ dân từ bỏ khiếu kiện vượt cấp…”.

Đồng chí Châu Việt Tha, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Cờ Đỏ, đánh giá: “Những kết quả đạt được trong công tác vận động quần chúng hai năm qua đã góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh của huyện”. Theo đồng chí Châu Việt Tha, từ nay đến năm 2015, BTV Huyện ủy chỉ đạo các cấp ủy đảng tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động các các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội, nhất là ở cấp cơ sở, chi hội, tổ hội và hướng mọi hoạt động vào việc mang lại lợi ích của đoàn viên, hội viên để tập hợp ngày càng nhiều người dân tham gia vào tổ chức đoàn, hội và thực hiện tốt phong trào hành động cách mạng tại địa phương, nhằm xây dựng địa phương ngày càng phát triển.

Bài, ảnh: ANH DŨNG

 

Chia sẻ bài viết