15/01/2012 - 21:02

Đẩy mạnh công tác tạo nguồn, kết nạp đảng viên

Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy trao Bằng khen của Ban Thường vụ Thành ủy cho các đảng bộ có thành tích tiêu biểu trong công tác kết nạp đảng viên.

Xác định tầm quan trọng của công tác phát triển đảng viên đối với sự phát triển vững mạnh của tổ chức đảng, những năm qua, Thành ủy, các quận, huyện ủy và các đảng ủy trực thuộc Thành ủy thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy đảng thực hiện tốt công tác này. Với các giải pháp đồng bộ, năm 2011, toàn thành phố đã kết nạp được 2.669 đảng viên, đạt 127,1% chỉ tiêu đề ra.

Đồng chí Trần Quốc Trung, Ủy viên Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Cần Thơ, cho biết: “Ngay từ đầu năm 2011, Ban Tổ chức Thành ủy đã xây dựng và triển khai kế hoạch kết nạp đảng viên giai đoạn 2011-2015 và năm 2011. Trên cơ sở đó, Ban Tổ chức Thành ủy đã tham mưu cho Thành ủy chỉ đạo các Quận ủy, Huyện ủy và các đảng ủy trực thuộc Thành ủy triển khai thực hiện kế hoạch kết nạp đảng viên. Nhờ vậy, số lượng đảng viên kết nạp vượt chỉ tiêu, cơ cấu và chất lượng đạt yêu cầu”.

Đảng bộ Khối Cơ quan Dân Chính Đảng là đơn vị thực hiện công tác kết nạp đảng viên đạt cao nhất trong các đảng bộ trực thuộc Thành ủy. Theo các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy Khối Cơ quan Dân Chính Đảng, năm 2011, toàn Đảng bộ đã kết nạp được 417 đảng viên, đạt trên 166 % chỉ tiêu đề ra. Để đạt kết quả trên, thời gian qua, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã tập trung chỉ đạo cấp ủy các tổ chức cơ sở Đảng (TCCSĐ) trực thuộc đẩy mạnh công tác quy hoạch, tạo nguồn... Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã mở nhiều lớp bồi dưỡng đối tượng đảng và đề ra Nghị quyết chuyên đề về “Xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh”, Nghị quyết “Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đảng đối với tổ chức cơ sở Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh năm 2011-2015”...

Đồng chí Nguyễn Quang Vinh, Đảng ủy viên, Chánh Văn phòng Đảng bộ Sở Công Thương, cho biết: “Bên cạnh làm tốt công tác quy hoạch nguồn, Đảng ủy đã lãnh đạo Đoàn cơ sở, Công đoàn cơ sở phát động quần chúng thực hiện tốt các phong trào thi đua, như: thi đua “Lao động giỏi”, thi đua “Lao động sáng tạo”, thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và phong trào văn hóa, văn nghệ... Qua các phong trào, có 8 quần chúng ưu tú được kết nạp vào Đảng, 3 quần chúng ưu tú đã hoàn chỉnh hồ sơ đang chờ Đảng ủy Khối ra Quyết định chuẩn y kết nạp vào Đảng”.

Đảng bộ Khối Doanh nghiệp TP Cần Thơ cũng là tổ chức đảng cấp trên cơ sở tiêu biểu trong công tác kết nạp đảng viên năm 2011. Theo đồng chí Huỳnh Minh Truyền, Ủy viên Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Khối Doanh nghiệp, từ đầu năm 2011, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã đề ra chỉ tiêu kết nạp đảng viên, trên cơ sở đó, chỉ đạo các TCCSĐ trực thuộc chủ động quy hoạch, tạo nguồn và quan tâm công tác chăm bồi, phân công đảng viên kèm cặp, giúp đỡ quần chúng...

Nhiều TCCSĐ trực thuộc Đảng bộ Khối Doanh nghiệp đã có cách làm hiệu quả trong công tác tạo nguồn kết nạp đảng viên. Đồng chí Nguyễn Trọng Quảng, Bí thư Đảng ủy Viễn thông Cần Thơ, nói: “Để tạo nguồn phát triển đảng viên, năm qua, Đảng ủy đã chỉ đạo Đoàn Thanh niên và Công đoàn của đơn vị phát động nhiều phong trào thi đua như đẩy mạnh học tập, nắm bắt công nghệ mới; cải tạo mạng lưới bảo đảm dịch vụ cung cấp khách hàng; tạo kênh bán hàng viễn thông, chăm sóc khách hàng, thực hiện sáng kiến cải tiến hợp lý hóa sản xuất... Qua đó, năm 2011, đã phát hiện bồi dưỡng trên 30 quần chúng ưu tú, đưa đi tham gia lớp bồi dưỡng đối tượng Đảng, kết quả có 18 quần chúng ưu tú được kết nạp Đảng”.

Ở Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang, năm 2011, Đảng ủy Công ty đã chỉ đạo Đoàn Thanh niên thường xuyên tổ chức các buổi sinh hoạt chính trị, nhằm nâng cao nhận thức chính trị, rèn luyện bản lĩnh cho đoàn viên. Đảng ủy công ty cũng chỉ đạo Đoàn Thanh niên và Công đoàn tích cực vận động đoàn viên thanh niên, công đoàn viên tham gia các phong trào thi đua “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo” thi đua nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm... Qua các phong trào này, Đoàn Thanh niên và Công đoàn đã giới thiệu cho Đảng ủy chăm bồi và đề nghị kết nạp được 47 đoàn viên thanh niên, công đoàn viên ưu tú vào Đảng.

Theo đồng chí Huỳnh Minh Truyền, Ủy viên Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Khối Doanh nghiệp, ngoài hai đơn vị vừa nêu trên, nhiều TCCSĐ khác như Đảng bộ Bưu Điện Cần Thơ; Đảng bộ Công ty TNHH Một thành viên Công trình Đô thị, Đảng bộ Công ty Nhiệt điện Cần Thơ, Chi bộ Công ty TNHH Bảo vệ Lâm Hoàng... cũng là những đơn vị có số lượng đảng viên mới kết nạp đạt cao. Với sự nỗ lực của các TCCSĐ, năm 2011, toàn Đảng bộ Khối đã kết nạp được 348 đảng viên, đạt 133,8% chỉ tiêu đề ra.

Không chỉ các đảng bộ khối cơ quan và doanh nghiệp, năm 2011, 9/9 đảng bộ quận, huyện cũng thực hiện công tác kết nạp đảng viên vượt chỉ tiêu đề ra. Tiêu biểu như Đảng bộ quận Bình Thủy kết nạp được 146 đảng viên, đạt 104% chỉ tiêu. Để đạt được kết quả này, các TCCSĐ trực thuộc Đảng bộ quận đã có nhiều nỗ lực trong công tác quy hoạch, tạo nguồn, chăm bồi các đối tượng. Đồng chí Phạm Thị Thu Lan, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Bình Thủy, đơn vị thực hiện tốt công tác kết nạp đảng viên của Đảng bộ quận Bình Thủy, chia sẻ kinh nghiệm: “Để thực hiện tốt công tác phát triển đảng viên, cấp ủy đảng của phường đã chú trọng công tác tạo nguồn. Trong đó, chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể phường và khu vực phát động thực hiện nhiều phong trào hành động cách mạng tại địa phương như: Đoàn Thanh niên với phong trào sửa chữa đường giao thông, vệ sinh môi trường, hiến máu tình nguyện; Hội Phụ nữ với phong trào giúp nhau phát triển kinh tế xóa đói giảm nghèo; Hội Nông dân với phong trào sản xuất giỏi; Hội Cựu chiến binh với phong trào cựu chiến binh gương mẫu... Qua đó, năm 2011 phường đã có 16 đoàn viên, hội viên được kết nạp vào Đảng”. Theo đồng chí Nguyễn Thị Kim Thảo, Trưởng Ban Tổ chức Quận ủy Bình Thủy, nhờ làm tốt công tác quy hoạch, tạo nguồn và chăm bồi, năm 2011 nhiều TCCSĐ trực thuộc Quận ủy Bình Thủy kết nạp đảng viên vượt chỉ tiêu đề ra.

Từ những kết quả đạt được cho thấy, năm 2011, nhiều TCCSĐ trong thành phố đã chủ động công tác quy hoạch, tạo nguồn và chăm bồi các đối tượng, nên công tác phát triển đảng viên của các đảng bộ trực thuộc Thành ủy đạt và vượt chỉ tiêu, góp phần đưa công tác kết nạp đảng viên của Đảng bộ thành phố đạt 127,1%. Tại hội nghị tổng kết công tác Tổ chức - Xây dựng Đảng năm 2011 do Ban Tổ chức Thành ủy tổ chức vừa qua, đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy đã đánh giá cao kết quả công tác kết nạp đảng viên của các Đảng bộ thành phố. Tuy nhiên, đồng chí Bí thư Thành ủy cũng chỉ ra những hạn chế trong công tác kết nạp đảng viên năm 2011 của Đảng bộ thành phố đó là: việc kết nạp đảng viên trong các doanh nghiệp khu vực ngoài Nhà nước, công nhân lao động trực tiếp sản xuất và đoàn viên, hội viên ở ấp và khu vực, người dân tộc chưa nhiều, chưa đạt yêu cầu. Đồng chí Bí thư Thành ủy chỉ đạo: Thời gian tới, bên cạnh đẩy mạnh công tác kết nạp đảng viên nói chung, cấp ủy đảng các cấp cần có giải pháp để thực hiện có hiệu quả việc kết nạp đảng viên đối với những đối tượng nêu trên nhằm góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của TCCSĐ.

Bài, ảnh: ANH DŨNG

Chia sẻ bài viết