18/02/2021 - 10:51

Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính 

Giảm phiền hà, chi phí, đồng thời hạn chế các tiêu cực, sách nhiễu trong thực thi công vụ của cán bộ, công chức, là những kết quả mà huyện Phong Ðiền đạt được trong tổ chức thực hiện cải cách thủ tục hành chính (TTHC). Từ đó, tạo sự đồng tình, ủng hộ của tổ chức và công dân.

Người dân đến làm TTHC tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của UBND xã Mỹ Khánh.

Hiện nay, các xã, thị trấn của huyện Phong Ðiền đều thực hiện việc niêm yết TTHC đúng quy định, tạo thuận lợi để người dân dễ dàng nghiên cứu, thực hiện. Ở Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của UBND xã Mỹ Khánh đã niêm yết công khai Bộ TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã, đảm bảo thông thoáng dễ nhìn, phân ra cụ thể từng lĩnh vực, tạo thuận lợi cho tổ chức, cá nhân xem mẫu biểu. Tổng số cán bộ, công chức của xã hiện có 20 người (10 cán bộ, 10 công chức); trong đó, 17 người có trình độ đại học. UBND xã đã bố trí từng chức danh đúng theo chuyên môn, phù hợp với quy định của từng ngành. Ông Phạm Phước Tài, công chức Ðịa chính - Xây dựng - Môi trường và Nông nghiệp của UBND xã Mỹ Khánh, cho biết: "Tôi thường xuyên cập nhật những quy định pháp luật mới để áp dụng vào thực tế. Ðồng thời, tôi cũng trau dồi các kỹ năng giao tiếp, để phục vụ người dân đến giao dịch được tốt hơn".

Nhiều lần đến Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của UBND xã Mỹ Khánh để làm giấy tờ, TTHC, ông Nguyễn Văn Hoàng ở xã Mỹ Khánh, nói: "Trong khi chờ giải quyết hồ sơ, tôi thường nghiên cứu cách thức thực hiện các thủ tục có liên quan đến đời sống hằng ngày như: thủ tục đăng ký khai sinh, kết hôn hoặc khai tử… được niêm yết tại đó. Nhờ vậy, tôi biết và dễ dàng thực hiện thủ tục khi cần thiết, không phải đi lại nhiều lần". Không chỉ vậy, ông Hoàng còn tích cực chia sẻ thông tin, hướng dẫn bà con trong xóm về cách thức, thành phần và quy trình giải quyết hồ sơ.

Năm 2020, Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của UBND xã Mỹ Khánh đã tiếp nhận 5.060 hồ sơ (100% hồ sơ giải quyết đúng hẹn). Số TTHC được cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 là 12/137 thủ tục. Tuy nhiên, số lượng hồ sơ trực tuyến phát sinh thực tế còn hạn chế, chỉ 18 hồ sơ. Ông Nguyễn Trường Ca, Chủ tịch UBND xã Mỹ Khánh, cho biết: "Công tác tuyên truyền dịch vụ công trực tuyến cho tổ chức, công dân được triển khai qua các cuộc họp của UBND xã, hội, đoàn thể. Tuy nhiên, do đường giao thông đến UBND xã thuận tiện và một bộ phận người dân chưa quen sử dụng công nghệ thông tin nên tỷ lệ hồ sơ dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 phát sinh còn hạn chế… Thời gian tới, chúng tôi sẽ đẩy mạnh tuyên truyền, giúp bà con nâng cao nhận thức, mạnh dạn thực hiện các hồ sơ thông qua dịch vụ công trực tuyến. Bên cạnh đó, chúng tôi sẽ xây dựng thực hiện mô hình "4 xin, 4 luôn" (xin chào, xin lỗi, xin cảm ơn, xin phép; luôn mỉm cười, luôn nhẹ nhàng, luôn lắng nghe, luôn giúp đỡ) để phục vụ nhân dân được tốt hơn".

Nhằm đẩy mạnh cải cách TTHC, thời gian qua, huyện Phong Ðiền đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tập trung thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch của thành phố, huyện; phân công trách nhiệm, quy định mối quan hệ, sự phối hợp của cán bộ, công chức, viên chức bảo đảm cho việc quản lý, điều hành công tác cải cách TTHC; kiểm soát TTHC thống nhất, đồng bộ, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị nhằm nâng cao hiệu quả công việc. Ðồng thời, trang bị đầy đủ cơ sở vật chất, thiết bị làm việc cho Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả từ cấp huyện đến cấp xã. Huyện Phong Ðiền còn đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ nghiệp vụ, tính chuyên nghiệp, trách nhiệm, sự năng động, trung thực, gương mẫu, tận tâm phục vụ của cán bộ với nhân dân. Thường xuyên thanh tra, kiểm tra việc thực hiện cơ chế một cửa, xử lý nghiêm những công chức vi phạm nguyên tắc công vụ, giờ làm việc, văn hóa ứng xử nơi công sở…

Hiện tại, tất cả các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, UBND các xã, thị trấn huyện Phong Ðiền đều sử dụng phần mềm quản lý văn bản và điều hành. Năm 2020, Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của huyện đã tiếp nhận 1.550 hồ sơ, kỳ trước chuyển qua 28 hồ sơ, 86 hồ sơ trực tuyến. Qua đó, đã giải quyết 1.427 hồ sơ đúng hạn, 57 hồ sơ quá hạn, số hồ sơ còn lại đang trong thời gian giải quyết. Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp xã tiếp nhận 14.446 hồ sơ, kỳ trước chuyển qua 1 hồ sơ; đã giải quyết 14.411 hồ sơ đúng hạn, 14 hồ sơ quá hạn, số hồ sơ còn lại đang giải quyết...

Chủ tịch UBND huyện Phong Ðiền, ông Nguyễn Trung Nghĩa cho biết: "Ðể đẩy mạnh công tác cải cách TTHC, UBND huyện chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn tiếp tục triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông; rà soát, sắp xếp lại tổ chức bộ máy đảm bảo tinh gọn, hiệu quả; tăng cường kiểm tra, đôn đốc thực thi công vụ, siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính. Ðồng thời, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin; rà soát, loại bỏ những TTHC không còn phù hợp, gây phiền hà cho tổ chức, cá nhân; đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, quán triệt trong bộ máy hành chính và cả hệ thống chính trị về mục đích, ý nghĩa, lợi ích, tầm quan trọng của công tác cải cách TTHC...".

Bài, ảnh: CHẤN HƯNG

Chia sẻ bài viết