10/08/2022 - 20:39

Đại hội chi bộ điểm của Đảng bộ Trường Đại học Cần Thơ 

(CT) - Ngày 10-8-2022, Chi bộ Thủy sinh học ứng dụng thuộc Ðảng bộ cơ sở Khoa Thủy sản của Ðảng bộ Trường Ðại học Cần Thơ tổ chức Ðại hội (ÐH) đảng viên nhiệm kỳ 2022-2025. Ðây là Chi bộ được Ban Thường vụ Ðảng ủy Trường chọn tổ chức ÐH điểm để rút kinh nghiệm.

Lãnh đạo Đảng bộ Khoa Thủy sản tặng hoa chúc mừng Chi ủy Chi bộ Thủy sinh học ứng dụng nhiệm kỳ 2022-2025.

Nhiệm kỳ 2020-2022, Chi ủy Thủy sinh học ứng dụng chú trọng giáo dục chính trị tư tưởng cho đảng viên, quần chúng; kết nạp mới 1 đảng viên; lãnh đạo đơn vị quan tâm đào tạo, bồi dưỡng về chính trị, chuyên môn cho đảng viên, cán bộ; công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện thường xuyên; chi bộ đạt hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, Chi bộ đã lãnh đạo Bộ môn Thủy sinh học ứng dụng hoàn thành tốt công tác giảng dạy bậc đại học và sau đại học; hoàn thành đề án mở ngành thạc sĩ biến đổi khí hậu và quản lý tổng hợp thủy sản ven biển, đã tuyển sinh được 2 khóa tại Cà Mau. Trong nhiệm kỳ qua, Chi bộ lãnh đạo Bộ môn Thủy sinh học ứng dụng quan tâm công tác đào tạo, đã có thêm 2 Giáo sư, 1 Phó Giáo sư, 1 Tiến sĩ; công tác nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ cũng được cán bộ, giảng viên quan tâm thực hiện; xuất bản 103 bài báo (trong đó có 40 bài quốc tế), 1 giáo trình, 3 sách chuyên khảo và 5 sách tham khảo...

Tại ÐH, các đảng viên Chi bộ thống nhất xác định mục tiêu đến năm 2025 là tiếp tục đào tạo đội ngũ cán bộ kế thừa, nâng cao chất lượng giảng dạy và nghiên cứu khoa học lĩnh vực cơ sở ngành phục vụ cho việc giảng dạy các ngành đào tạo về thủy sản của Khoa; khai thác hiệu quả cơ sở vật chất từ dự án ODA; tăng cường công tác nghiên cứu các lĩnh vực cơ sở ngành nuôi trồng thủy sản nhằm nâng cao năng lực, chất lượng giảng dạy của cán bộ giảng dạy trong Chi bộ, đồng thời tạo ra sản phẩm góp phần vào sự phát triển thủy sản ở ÐBSCL, nâng cao uy thế của Khoa, Trường và tạo thêm thu nhập cho cán bộ trong đơn vị...

Các đảng viên Chi bộ Thủy sinh học ứng dụng đã bầu cấp ủy nhiệm kỳ 2022-2025 gồm 3 đồng chí; đồng chí Huỳnh Trường Giang tái đắc cử Bí thư Chi bộ.

Tin, ảnh: THANH THY

Chia sẻ bài viết