24/06/2018 - 16:40

Chuyển biến mới ở phường Thới Hòa 

Hơn 1 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII (NQTW4 ), cán bộ (CB), đảng viên (ĐV) phường Thới Hòa, quận Ô Môn tập trung khắc phục hạn chế, khuyết điểm; ra sức tu dưỡng đạo đức, lối sống, nỗ lực thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Nhờ đó, Đảng bộ phường có nhiều chuyển biến tích cực trong các mặt công tác, góp phần xây dựng phường đạt chuẩn phường văn minh đô thị, Đảng bộ phường đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu năm 2017. 

Đảng bộ phường Thới Hòa nỗ lực xây dựng thành công phường văn minh đô thị. 

Bà con khu vực Hòa Thạnh rất phấn khởi khi cầu vàm Rạch Phê được xây dựng vững chắc. Ông Lâm Văn Chanh, người dân khu vực, cho biết: “Cầu bị sập, bà con qua lại bằng đò rất khó khăn. Được CB phường, khu vực vận động mạnh thường quân, bà con đóng góp mà cầu được bắc lại kiên cố, lưu thông dễ dàng”. Để bắc được cây cầu này phải kể đến vai trò lãnh đạo của đồng chí Lê Văn Bùi, Bí thư Chi bộ khu vực. Đồng chí Bùi đã bàn bạc với chi bộ và ban nhân dân khu vực xin chủ trương của phường, rồi cùng CB vận động xã hội hóa gần 1 tỉ đồng để bắc cầu dài 36m, rộng 3,5m. Ngoài ra, đồng chí còn chủ động vận động nhân dân trồng hoa, làm cỏ và đóng góp tiền mua 12 thùng đựng rác công cộng, góp phần tạo cảnh quan môi trường sạch, đẹp.

Đồng chí Bùi bộc bạch: “Thực hiện NQTW4, là người đứng đầu khu vực, tôi quan tâm, kịp thời phối hợp giải quyết nguyện vọng chính đáng của nhân dân”. Với nỗ lực của từng CB, ĐV, Đảng bộ phường Thới Hòa đã huy động xã hội hóa hơn 1,7 tỉ đồng, 3.404 ngày công lao động để xây dựng và sửa chữa 12 cây cầu, 2.100m đường, góp phần giúp phường đạt chuẩn phường văn minh đô thị năm 2017.

Hiện nay, Đảng bộ phường Thới Hòa có 14 chi bộ, với 166 ĐV. Theo đồng chí Huỳnh Văn Kiên, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường, nhằm thực hiện nghiêm túc NQTW4 khóa XII, Đảng bộ đã xây dựng kế hoạch, tổ chức quán triệt và cho CB, ĐV cam kết thực hiện NQTW4 khóa XII, Quy định số 55-CT/TW của Bộ Chính trị về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của ĐV và đăng ký học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trong đó, CB chủ chốt của phường đều xây dựng kế hoạch hành động cụ thể thực hiện NQTW4 nghiêm túc và xác định rõ trách nhiệm người đứng đầu. Công tác kiểm tra, nhắc nhở việc thực hiện NQTW4 cũng được các cấp ủy thực hiện thường xuyên. Ban Thường vụ Đảng ủy và cấp ủy các chi bộ đưa nội dung này vào chương trình kiểm tra, giám sát hàng năm; phân công các Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ phường chỉ đạo, kiểm tra nhắc nhở các chi bộ, CB, ĐV thực hiện nghiêm túc.

Qua thực hiện, CB, ĐV có chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động; nâng cao ý thức tu dưỡng đạo đức, lối sống và ra sức thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Đồng chí Hoàng Văn Đôn, Phó Bí thư Chi bộ Cơ quan, Phó Chủ tịch UBND phường Thới Hòa, nói: “Với vai trò là cấp phó người đứng đầu chính quyền, tôi cam kết thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; giữ gìn phẩm chất, đạo đức, lối sống... Trong lãnh đạo, điều hành, tôi luôn thực hiện nghiêm quy chế làm việc của UBND phường; chỉ đạo các ngành phối hợp với các đoàn thể, khu vực thực hiện tốt nhiệm vụ được giao”.

Song song đó, các cấp ủy cũng tăng cường lãnh đạo, khắc phục những hạn chế. Theo đồng chí Châu Trung Hiếu, Bí thư chi bộ khu vực Hòa Thạnh B, trong lãnh đạo điều hành, từng cấp ủy viên xác định nhiệm vụ và chủ động đề ra kế hoạch thực hiện. Nhờ vậy, khu vực đạt và vượt sớm các chỉ tiêu năm, góp phần xây dựng chi bộ đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh. Trong đó, chi bộ đã lãnh đạo vận động nhân dân trồng hoa tuyến quốc lộ 91, tuyến cống số 2 đến Rạch Phê; vận động nhân dân đóng góp gần 30 triệu đồng lắp đặt đèn chiếu sáng công cộng; vận động dân đóng góp hơn 8 triệu đồng đổ đá đoạn đường hơn 500m…

Chính sự gương mẫu trong thực thi nhiệm vụ của các CB lãnh đạo đã tạo chuyển biến trong các mặt công tác. Năm 2017, Đảng bộ phường Thới Hòa lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao, phường được công nhận phường văn minh đô thị, Đảng bộ đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh tiêu biểu. Đồng chí Huỳnh Văn Kiên, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường, cho biết: “Ban Thường vụ Đảng ủy phường tiếp tục lãnh đạo thực hiện tốt công tác tự phê bình và phê bình; nâng cao chất lượng sinh hoạt các chi bộ; đồng thời, tăng cường kiểm tra, giám sát nhằm giúp CB, ĐV thực hiện tốt các nội dung đã cam kết, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, xây dựng đảng bộ phường trong sạch vững mạnh”.

Bài, ảnh: THANH THY

Chia sẻ bài viết