02/07/2020 - 20:59

Chuẩn bị chu đáo mọi mặt, sẵn sàng cho giai đoạn phát triển mới 

Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị, các hướng dẫn của Trung ương và Kế hoạch số 160-KH/TU của Thành ủy về đại hội (ĐH) đảng bộ các cấp, Ban Thường vụ (BTV) Đảng ủy Khối Cơ quan Dân Chính Đảng đã lãnh đạo các cấp ủy đảng cơ sở trực thuộc tổ chức ĐH đúng kế hoạch, thành công tốt đẹp. Công tác chuẩn bị các mặt cho ĐH Đại biểu Đảng bộ Khối Cơ quan Dân Chính Đảng nhiệm kỳ 2020-2025 được tiến hành chu đáo, đúng quy trình, hướng dẫn; việc tổ chức lấy ý kiến đóng góp, tiếp thu tu chỉnh văn kiện trình ĐH được thực hiện bài bản, bảo đảm chất lượng, phát huy trí tuệ tập thể Đảng bộ...

Đồng chí Trần Quốc Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, phát biểu thông qua văn kiện Đại hội Đảng bộ Khối Cơ quan Dân Chính Đảng thành phố. 

Lãnh đạo tổ chức thành công ĐH đảng cấp cơ sở

Ðảng bộ Khối cơ quan Dân Chính Ðảng (CQDCÐ) có 89 tổ chức cơ sở đảng, gồm 55 đảng bộ và 34 chi bộ, với 6.222 đảng viên. Từ ngày 11-5 đến 15-6-2020, BTV Ðảng ủy Khối lãnh đạo các tổ chức cơ sở đảng tổ chức xong ÐH nhiệm kỳ 2020-2025. Hầu hết các tổ chức cơ sở đảng tổ chức ÐH đều thành công tốt đẹp.

Theo đồng chí Nguyễn Văn Sử, Bí thư Ðảng ủy Khối CQDCÐ thành phố, BTV Ðảng ủy Khối đã triển khai kịp thời Chỉ thị số 35-CT/TW, Kế hoạch 160-KH/TU của Thành ủy về ÐH đảng các cấp; ban hành kế hoạch tổ chức ÐH đảng các cấp trong Ðảng bộ Khối, hướng dẫn một số nội dung về công tác nhân sự ÐH đảng cấp cơ sở, quy trình ÐH đảng cấp cơ sở. BTV Ðảng ủy Khối chọn Ðảng bộ Trường Cao đẳng nghề Cần Thơ, Ðảng bộ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố tổ chức ÐH điểm để rút kinh nghiệm trước khi tổ chức ÐH diện rộng; chọn Ðảng bộ Thanh tra thành phố thực hiện chủ trương thí điểm ÐH trực tiếp bầu bí thư cấp ủy…

Với sự chỉ đạo của sâu sát của BTV Ðảng ủy Khối, các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc tổ chức ÐH đúng quy trình theo hướng dẫn; thực hiện đầy đủ 4 nội dung theo tinh thần Chỉ thị số 35-CT/TW. Ðồng chí Nguyễn Văn Sử đánh giá: Báo cáo chính trị của cấp ủy cơ sở ngắn gọn, phản ánh khá toàn diện tình hình thực hiện nghị quyết nhiệm kỳ qua của chi bộ, đảng bộ; nêu bật được những kết quả đã đạt được. Ðồng thời, thẳng thắn chỉ ra những khuyết điểm, hạn chế và xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, đề ra giải pháp khả thi, sát hợp với tình hình của cơ quan, đơn vị để thực hiện trong nhiệm kỳ mới. Báo cáo kiểm điểm đánh giá tương đối sâu sát vai trò của cấp ủy trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghị quyết nhiệm kỳ qua với tinh thần thẳng thắn, nghiêm túc, cầu thị; nêu rõ ưu điểm, hạn chế, khuyết điểm và đề ra hướng khắc phục. Nghị quyết ÐH có bước đổi mới, đúng tinh thần chỉ đạo của cấp trên. Việc bầu cử tại ÐH đúng nguyên tắc, thủ tục quy định; cấp ủy viên khóa trước tái cử được tín nhiệm cao. ÐH các tổ chức cơ sở đảng đã bầu được 620 cấp ủy viên, trong đó cấp ủy viên tham gia lần đầu chiếm 41,45%, nữ chiếm 29,68%, dưới 40 tuổi chiếm 23,23%, tất cả trình độ chuyên môn đại học trở lên, trình độ lý luận chính trị trung cấp trở lên...

Thể hiện trách nhiệm cao với Đảng bộ Khối

Nhằm góp phần vào sự thành công của ÐH Ðại biểu Ðảng bộ Khối nhiệm kỳ 2020-2025, BTV Ðảng ủy Khối đã gợi ý nội dung để ÐH đảng cấp cơ sở thảo luận, đóng góp ý kiến vào Dự thảo Văn kiện ÐH Ðại biểu Ðảng bộ Khối. Theo đồng chí Hồ Truyền Thống, Phó Bí thư Ðảng ủy Khối, đến ngày 17-6, tất cả 89 cấp ủy cơ sở đã gửi báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý vào dự thảo các văn kiện trình ÐH Ðại biểu Ðảng bộ Khối nhiệm kỳ 2020-2025. Có trên 2.000 lượt ý kiến góp ý thiết thực, trọng tâm. Các ý kiến góp ý đều đánh giá dự thảo văn kiện ÐH Ðảng bộ Khối được chuẩn bị công phu, rõ ràng, chu đáo, đánh giá toàn diện những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ 2015-2020; phân tích hạn chế, yếu kém, đề ra giải pháp khắc phục. Văn kiện ÐH có kết cấu hợp lý, bố cục chặt chẽ, có tính khái quát cao, làm nổi bật nhiều vấn đề được đúc kết qua quá trình lãnh đạo và chỉ đạo của Ðảng bộ Khối, thể hiện toàn diện trên các mặt công tác.

Nhiều ý kiến đánh giá, kết quả đạt được trong nhiệm kỳ 2015-2020 là rất tích cực, kết quả này thể hiện sự quyết tâm cao của Ðảng ủy Khối đã tạo được sự đoàn kết thống nhất trong toàn Ðảng bộ. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với công tác xây dựng chỉnh đốn Ðảng đã trở thành phong trào thường xuyên, sâu rộng lan tỏa trong các chi bộ; củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng đạt hiệu quả, đúng thực chất. Trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ, Ðảng ủy Khối luôn bám sát nghị quyết, chỉ thị của Ðảng và sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy; chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch công tác sát hợp với tình hình thực tế của Ðảng bộ.

Các ý kiến đóng góp dự thảo báo cáo chính trị ÐH cũng đề nghị bổ sung số liệu minh họa để làm nổi bật các kết quả đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua; cần đánh giá rõ nét hơn và nêu bật vai trò lãnh đạo toàn diện của Ðảng ủy Khối. Cần đánh giá sâu hơn công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong đảng, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Ðảng, sự đoàn kết, thống nhất và bảo đảm thực hiện dân chủ trong Ðảng, giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Ðảng; phòng ngừa, ngăn chặn sự suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên. Cần đánh giá sâu hơn về lĩnh vực cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức trong thời gian qua...

Bên cạnh đó, cũng có ý kiến đề nghị mục tiêu nhiệm kỳ mới cần xây dựng cụ thể hơn, cụ thể như xây dựng Ðảng bộ Khối, tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao. Ðề nghị bổ sung mục tiêu phối hợp, lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ để tham mưu toàn diện cho Thành ủy, UBND thành phố thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển TP Cần Thơ xứng tầm đô thị loại I trực thuộc Trung ương. Bổ sung chỉ tiêu 100% đảng viên, công chức, viên chức và người lao động được quán triệt, nắm vững các chủ trương, nghị quyết của Ðảng; hằng năm có trên 98% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ; nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên kết nạp; phấn đấu trong nhiệm kỳ không có tổ chức đảng yếu kém; bổ sung giải pháp thực hiện việc kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy trong hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và tinh giản biên chế theo các nghị quyết của Trung ương...

Ðồng chí Nguyễn Văn Sử, Bí thư Ðảng ủy Khối, khẳng định: “Hơn 2.000 ý kiến góp ý của cán bộ, đảng viên trong Khối đã góp phần để ÐH Ðảng bộ Khối lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020-2025 thành công”.

Bài, ảnh: ANH DŨNG

Chia sẻ bài viết