05/01/2022 - 06:48

Chủ động tham mưu có hiệu quả công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng 

Năm 2021, tình hình dịch COVID-19 diễn biến khó lường, kéo theo đó, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cũng tiềm ẩn nhiều vấn đề phức tạp. Trước tình hình đó, Ban Nội Chính Thành ủy Cần Thơ đã có nhiều nỗ lực trong công tác nắm tình hình, tham mưu giúp Ban Thường vụ (BTV) Thành ủy lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng (PCTN) và cải cách tư pháp đạt nhiều kết quả tích cực, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.
Trao đổi với phóng viên Báo Cần Thơ, đồng chí Nguyễn Tòng Nhiệm, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy, cho biết:

- Ngay từ đầu năm, Ban Nội chính Thành ủy đã chú trọng tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp các cơ quan chức năng chủ động xây dựng và triển khai nhiều chương trình, kế hoạch, thực hiện đồng bộ các biện pháp, giải pháp giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong tình hình phức tạp của dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn thành phố. Qua đó, bảo đảm an toàn tuyệt đối các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội trên địa bàn, nhất là trước trong và sau Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Bên cạnh đó, Ban đã tham mưu BTV Thành ủy, Thường trực Thành ủy ban hành nhiều văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện văn bản của Trung ương như: ban hành Chỉ thị số 06-CT/TU ngày 14-1-2021 “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành  phố trong năm 2021”; Chương trình số 14-CT/TU ngày 7-9-2021 của Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ thực hiện Chỉ thị số 04-CT/TW ngày 2-6-2021 Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng… và các thông báo kết luận của Tổng Bí thư, của Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN, tiêu cực.

Từ tình hình thực tế tại địa phương, Ban chủ động tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy kịp thời ban hành Chỉ thị số 07-CT/TU ngày 12-3-2021 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giám định tư pháp trên địa bàn thành phố Cần Thơ; chủ động nắm tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội có liên quan đến công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố để báo cáo BTV Thành ủy lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời. Đồng thời, rà soát các vụ việc nổi cộm, phức tạp, kéo dài, dư luận quan tâm để có tham mưu, đề xuất hướng giải quyết...

Ban đã tiếp 62 lượt công dân, nhận 246 đơn thư tố cáo, khiếu nại, phản ánh, kiến nghị của công dân. Đồng thời, phối hợp với các cơ quan có liên quan chuẩn bị các nội dung tham mưu Bí thư Thành ủy tiếp công dân, báo cáo định kỳ theo Quy định số 11-QĐi/TW ngày 18-2-2019 của Bộ Chính trị “Về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân”. Thực hiện nhiệm vụ cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp thành phố, Ban tham mưu BTV Thành ủy củng cố tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp thành phố...

Các đồng chí có nhiều đóng góp được nhận Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Nội chính Đảng" năm 2021. Ảnh: S.H

Các đồng chí có nhiều đóng góp được nhận Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Nội chính Đảng" năm 2021. Ảnh: S.H

* Công tác kiểm tra, giám sát trong lĩnh vực nội chính, PCTN, cải cách tư pháp thời gian qua đã giúp các đơn vị, địa phương nâng cao ý thức phòng ngừa tham nhũng. Trong tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, Ban Nội chính thực hiện các công tác nêu trên như thế nào để đảm bảo phù hợp, hiệu quả, thưa đồng chí?

- Với tình hình diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, Ban Nội chính Thành ủy lựa chọn cách thức kiểm tra trong lĩnh vực nội chính, PCTN, cải cách tư pháp phù hợp với tình hình; tập trung vào những nơi có vấn đề, những địa bàn, lĩnh vực dễ nảy sinh vi phạm, tiêu cực, tham nhũng gắn với trách nhiệm người đứng đầu trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện phòng, chống tham nhũng, tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Ban phối hợp với Ủy ban Kiểm tra Thành ủy tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy ban hành Chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa, nhiệm kỳ 2020-2025 và Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2021, trong đó có 2 đoàn kiểm tra, giám sát lĩnh vực nội chính, PCTN. Trong năm, Ban Nội chính Thành ủy đã tổ chức kiểm tra 10 cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương (kiểm tra trực tiếp 9 cơ quan, tổ chức, đơn vị và kiểm tra qua báo cáo 1 cơ quan). Qua đó, kịp thời chấn chỉnh sai phạm, góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

* Để tiếp tục thực hiện tốt công tác nội chính, PCTN và cải cách tư pháp thích ứng linh hoạt trong tình hình mới, thời gian tới, Ban Nội chính có những định hướng như thế nào, thưa đồng chí?

- Để thực hiện tốt công tác này, Ban Nội chính Thành ủy sẽ tiếp tục tham mưu BTV Thành ủy chỉ đạo các cấp ủy đảng triển khai quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, Thành ủy về nội chính, PCTN; chủ động trao đổi thông tin, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị chức năng kịp thời tham mưu BTV Thành ủy, Thường trực Thành ủy ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo về công tác nội chính, PCTN, tiêu cực và cải cách tư pháp sát với tình hình thực tế của địa phương.

Tham mưu quán triệt, triển khai những nội dung mới về công tác PCTN trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng; Chương trình hành động số 02-CT/TU ngày 6-10-2020 thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng thời, tiếp tục tham mưu lãnh đạo, chỉ đạo công tác đấu tranh PCTN, tiêu cực gắn với ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về đạo đức lối sống theo Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng; tham mưu thực hiện các quy định về kiểm soát quyền lực của các cơ quan nội chính trong PCTN, tiêu cực. Đồng thời tiếp tục thực hiện Công văn số 221-CV/BNCTU ngày 28-7-2021 về tăng cường tham mưu bảo đảm an ninh, trật tự trong thời điểm phòng, chống dịch COVID-19.

Thực hiện chỉ đạo của Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Ban Nội chính sẽ quan tâm nhắc nhở, tạo điều kiện cho đội ngũ cán bộ công chức của Ban trau dồi đạo đức, không ngừng học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, chủ động tham mưu có hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

* Xin cảm ơn đồng chí!

Sơn Hà (Thực hiện)

Chia sẻ bài viết