21/02/2019 - 15:40

Cấp đổi thẻ bảo hiểm y tế trong vòng 24 giờ

Nhằm đáp ứng yêu cầu cải cách thủ tục hành chính, cũng như tạo thuận lợi cho việc tra cứu, lưu giữ thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) mỗi năm, năm 2019, ngành Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam triển khai, thực hiện nhiều quy định mới liên quan đến thẻ BHYT. Đáng chú ý nhất là bắt đầu từ năm 2019, ngành BHXH Việt Nam sẽ không in mới thẻ BHYT; việc đổi thẻ BHYT và cấp thẻ BHYT chỉ trong vòng 24 giờ.

Từ ngày 1-8-2017, thẻ BHYT của người tham gia không ghi thời hạn sử dụng như trước đây, mà chỉ ghi giá trị sử dụng. Hệ thống của ngành BHXH Việt Nam sẽ tiếp tục cập nhật dữ liệu người tham gia. Vì thế, không cần phải đổi thẻ sau mỗi năm như trước đây. Sang năm tiếp theo, nếu người đó tiếp tục tham gia BHYT, cơ quan BHXH sẽ chỉ cấp nối tiếp giá trị sử dụng thẻ trong dữ liệu và in danh sách cấp thẻ gửi đơn vị quản lý đối tượng thông tin về giá trị sử dụng mới của thẻ BHYT. Thẻ đã cấp cho người tham gia trong năm 2017, năm 2018 vẫn tiếp tục được sử dụng mà không in, đổi thẻ mới.

Để biết giá trị sử dụng thẻ BHYT, người tham gia có thể tra cứu trên Cổng thông tin BHXH Việt Nam theo mã số BHXH ghi trên thẻ, danh sách cấp thẻ lưu tại đơn vị quản lý đối tượng. Người dân và đơn vị có thể tra cứu trực tuyến các thông tin: Mã số BHXH, cơ quan BHXH, quá trình tham gia, giá trị sử dụng thẻ, đơn vị tham gia BHXH, các điểm thu, đại lý thu… trên Cổng Thông tin điện tử BHXH tại địa chỉ https://baohiemxahoi.gov.vn, hoặc có thể gọi điện thoại trực tiếp đến tổng đài theo số 1900 96.96.68 để được nhân viên tổng đài tra cứu, giải đáp.

Theo ngành BHXH Việt Nam, với cải cách trên, người tham gia BHYT có thể chủ động được thời gian, địa điểm để quyết định đăng ký tiếp tục tham gia BHYT cho phù hợp... và tự tra cứu được thông tin BHYT của mình. Hiện nay, hệ thống dữ liệu thu và cấp thẻ BHYT được cơ quan BHXH cập nhật, quản lý theo mã số BHXH để xác định thời điểm thẻ có giá trị, thời điểm người tham gia đủ 5 năm liên tục.

Bên cạnh đó, một trong những đột phá trong việc thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính của ngành BHXH Việt Nam, đó là kể từ ngày 1-1-2019, thời gian giải quyết cấp thẻ BHYT chỉ trong vòng 24 giờ. Trước đây, thời hạn giải quyết cấp thẻ BHYT rút ngắn từ 7 ngày xuống còn 5 ngày. Khi cấp lại, đổi thẻ BHYT, nếu không thay đổi thông tin, thời gian giải quyết không quá 2 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định. Theo BHXH Việt Nam, từ ngày 1-1-2019, thời gian giải quyết cấp thẻ BHYT sẽ được thực hiện trong ngày (24 giờ). Lộ trình đổi thẻ BHYT trong ngày từ ngày 1-1-2019 được hiểu là trong những trường hợp chủ thẻ làm rách nát, mất thẻ BHYT hiện có. Khi đó, cơ quan BHXH sẽ thực hiện việc cấp lại ngay trong ngày nếu thông tin trong thẻ BHYT đó không có gì thay đổi.

Cũng theo lộ trình trên, trường hợp thay đổi thông tin sổ BHXH, thẻ BHYT sẽ được BHXH Việt Nam xử lý không quá 3 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định. Với người tham gia đang điều trị tại các cơ sở khám chữa bệnh, việc thực hiện trong ngày.

 Hiển Dương

Chia sẻ bài viết
Từ khóa
bảo hiểm y tế