14/06/2024 - 05:34

Bồi dưỡng công tác lãnh đạo, quản lý cấp phòng cho 52 cán bộ 

(CT) - Ngày 13-6-2024, Trường Chính trị TP Cần Thơ tổ chức lễ bế giảng lớp bồi dưỡng đối với lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương khóa 22 năm 2024.

Lãnh đạo Trường Chính trị TP Cần Thơ trao chứng chỉ hoàn thành chương trình bồi dưỡng lớp bồi dưỡng đối với lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương.

Trong thời gian thực học 2 tuần, các cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương được trang bị những kiến thức về tổng quan lãnh đạo, quản lý cấp phòng; văn hóa lãnh đạo, quản lý; một số kinh nghiệm về quản lý, xử lý văn bản; cải cách hành chính và vấn đề đặt ra đối với lãnh đạo, quản lý cấp phòng; tác động của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư... Ngoài ra, các cán bộ còn được trang bị kỹ năng tham mưu; lập và tổ chức thực hiện kế hoạch; phân công, kiểm tra, giám sát công việc; áp dụng pháp luật; tổ chức, điều hành hội, họp; đánh giá thực thi công vụ… Lớp bồi dưỡng nhằm giúp các cán bộ vận dụng những kiến thức, kỹ năng đã học vào công tác, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Kết thúc khóa học, có 52 cán bộ được Trường Chính trị TP Cần Thơ cấp chứng chỉ hoàn thành chương trình bồi dưỡng lớp bồi dưỡng đối với lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương.

Tin, ảnh: NGUYỄN HUY

 

Chia sẻ bài viết