22/04/2011 - 08:46

Tiến tới bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016

Bà Nguyễn Mỹ Thuận, Tổng Thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp Cần Thơ: Mỗi đại biểu quốc hội, đại biểu HĐND nên có một hộp thư điện tử để tiếp nhận thông tin, ý kiến của cử tri

 

Mong muốn chung của tất cả mọi người dân trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp sắp tới là chọn được những người xứng đáng đại diện cho mình để làm tốt nhiệm vụ của cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất, góp phần chăm lo lợi ích của nhân dân và góp sức vào công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế- xã hội của đất nước. Để hoàn thành trọng trách này, người đại biểu nhân dân phải có đủ kiến thức và trình độ cần thiết về luật pháp, các vấn đề chính trị và xã hội. Hơn ai hết, người đại biểu của dân phải thực sự công tâm và không vụ lợi cho bản thân mình; tâm huyết với mọi vấn đề đời sống con người và sự phát triển của đất nước; có lòng tự trọng và đạo đức của một người Việt Nam chân chính, dũng cảm trong đấu tranh nội bộ vì lợi ích của nhân dân. Đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp cũng là người giám sát việc thực hiện chính sách của các cơ quan nhà nước, nên rất cần có chính kiến và bản lĩnh rõ ràng, việc nào cần “nói không” thì cũng nên nói và mạnh dạn, thẳng thắn “nói không”.

Tôi nghĩ, để phản ảnh được tâm tư nguyện vọng của cử tri, các vị đại biểu của dân phải đi sát, hiểu thấu được tâm tư và nguyện vọng của họ. Và cách hiệu quả nhất là trực tiếp lắng nghe, hoặc gián tiếp thông qua các đoàn thể, tổ chức, cơ sở mà cử tri tham gia, sinh sống. Mỗi đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND cũng nên có một hộp thư điện tử để tiếp nhận những thông tin và ý kiến đóng góp, cũng như những khiếu nại, thắc mắc của cử tri; đặc biệt là những tâm tư, nguyện vọng, phản ánh của doanh nghiệp. Hiện nay, tất cả doanh nghiệp đều sử dụng phương tiện này trong thông tin, liên lạc. Tuy nhiên, tiếp nhận thông tin chỉ mới là một vế, vế thứ hai rất quan trọng là quý vị đại biểu tổng hợp thông tin và có phương pháp để vận động, “nói hộ” tới Chính phủ để có những quyết sách kịp thời. Từ đó, các cơ quan nhà nước triển khai những giải pháp phù hợp.

Cộng đồng doanh nghiệp chỉ mong có được một môi trường sản xuất kinh doanh bình đẳng, thuận lợi và cơ chế chính sách rõ ràng, minh bạch để hoạt động. Đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND là những người thay mặt nhân dân, doanh nghiệp và tập hợp tiếng nói của dân và doanh nghiệp tại nghị trường. Vấn đề là các đại biểu phải biết cách đề đạt hiệu quả nhất để Chính phủ có thể quan tâm, thấu hiểu những khó khăn, nhu cầu bức thiết của dân và doanh nghiệp, những vấn đề còn bất cập, tồn tại trong cơ chế chính sách để điều chỉnh, tạo ra sự thông thoáng cho hoạt động doanh nghiệp phát triển. Dân giàu, doanh nghiệp có phát triển thì kinh tế đất nước mới thịnh vượng. Rất mong các đại biểu của dân quan tâm đúng mức điều này.

THANH THY (lược ghi)

Chia sẻ bài viết