09/06/2020 - 05:36

“Trách nhiệm - Tận tâm - Hiệu quả” 

Đó là chủ đề thực hiện do Đảng bộ Bệnh viện (BV) Y học cổ truyền TP Cần Thơ đề ra trong nhiệm kỳ 2020-2025, với mục tiêu lãnh đạo nâng cao chất lượng khám bệnh và chữa bệnh, cải thiện phong cách, thái độ phục vụ của đội ngũ cán bộ y tế, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Tập thể Đảng bộ BV Y học cổ truyền nêu cao tinh thần “Trách nhiệm - Tận tâm - Hiệu quả” trước kỳ Đại hội.

BV Y học cổ truyền TP Cần Thơ là tuyến khám bệnh, chữa bệnh bằng y, dược cổ truyền cao nhất của thành phố, thực hiện khám bệnh, chữa bệnh đa khoa và phục hồi chức năng bằng y học cổ truyền; kết hợp y học cổ truyền với y học hiện đại. Ngoài ra, BV còn thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học, bảo tồn và phát triển y, dược cổ truyền; đào tạo, chỉ đạo tuyến về chuyên môn kỹ thuật và là cơ sở thực hành về y, dược cổ truyền.

Bác sĩ CKII Đoàn Anh Luân, Bí thư Đảng ủy BV Y học cổ truyền TP Cần Thơ, cho biết: Trong nhiệm kỳ qua, Đảng ủy luôn quan tâm công tác chỉ đạo chính quyền xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, nghiệp vụ của BV theo những mục tiêu Nghị quyết của nhiệm kỳ 2015-2020 đã đề ra. Kết quả hằng năm, BV đạt và vượt hầu hết các chỉ tiêu trên giao. Tỷ lệ điều trị nội trú gia tăng, năm 2015 đạt 94,6%, đến năm 2019 đạt hơn 123%. Hệ thống y tế từ thành phố đến cơ sở đều có mạng lưới cán bộ y học cổ truyền và triển khai khám bệnh, chữa bệnh bằng y học cổ truyền; kết hợp y học cổ truyền với y học hiện đại. BV chú trọng hoạt động nghiên cứu khoa học, sáng kiến cải tiến, với 57 đề tài cấp cơ sở được nghiệm thu trong 5 năm, góp phần nâng cao hiệu quả điều trị.

Bên cạnh đó, công tác giáo dục chính trị tư tưởng luôn được cấp ủy đổi mới theo hướng sát gắn với thực tế, nhiệm vụ của đơn vị và từng đảng viên. Các nội dung tuyên truyền được cụ thể hóa, lồng ghép giữa nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước với các quy chế chuyên môn, y đức và quy tắc ứng xử. Đội ngũ cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ có lập trường chính trị vững vàng, an tâm công tác. Lực lượng nhân viên y tế, người lao động trong BV tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng ủy, sự quản lý điều hành của Ban Giám đốc BV, nỗ lực phấn đấu, khắc phục khó khăn, nêu cao tinh thần trách nhiệm hoàn thành tốt chỉ tiêu, kế hoạch được giao.

Trong nhiệm kỳ qua, Đảng ủy BV Y học cổ truyền TP Cần Thơ quan tâm  đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ; thực hiện nghiêm công tác kiểm điểm, tự phê bình và phê bình, phân loại chất lượng tổ chức đảng và đảng viên hằng năm. Từ những nỗ lực của các cấp ủy Đảng, 5 năm liền, từ 2015 đến 2019, Đảng bộ BV được Đảng ủy Khối các cơ quan Dân Chính Đảng đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Bác sĩ CKII Đoàn Anh Luân, Bí thư Đảng ủy BV Y học cổ truyền TP Cần Thơ chia sẻ, những thành tích Đảng bộ BV đạt được trong nhiệm kỳ qua nhờ sự quan tâm lãnh đạo của cấp trên cũng như tinh thần đoàn kết, thống nhất giữa Đảng ủy với chính quyền và đoàn thể. Đảng ủy BV luôn bám sát nghị quyết, chỉ thị của Đảng; chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch công tác sát hợp với thực tế của BV. Bên cạnh đó là nỗ lực quyết tâm của từng đồng chí cấp ủy viên, cùng với tinh thần tích cực học tập, rèn luyện nâng cao y đức, tác phong và trình độ chuyên môn của từng đảng viên, viên chức và người lao động.

Theo Bác sĩ CKII Đoàn Anh Luân, Đại hội Đảng bộ BV Y học cổ truyền thành phố Cần Thơ lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025, đề ra nhiều mục tiêu trọng tâm phát triển chuyên môn của đơn vị. Đó là nâng cao vai trò của cấp ủy Đảng trong việc lãnh đạo chính quyền xây dựng các chương trình, kế hoạch; đề ra các giải pháp sát hợp để thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao. Thực hiện tốt quy chế chuyên môn, nâng cao chất lượng khám bệnh, chữa bệnh; thường xuyên cập nhật phác đồ điều trị; triển khai nhiều kỹ thuật mới. Thực hiện tốt y đức, quy tắc ứng xử, đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế; xây dựng cơ sở y tế “xanh - sạch - đẹp”; nâng cao chất lượng dịch vụ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh. BV xây dựng kế hoạch bồi dưỡng, đào tạo liên tục nhằm nâng cao trình độ chuyên môn cho đảng viên và viên chức. Đồng thời, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, tập trung lãnh đạo thực hiện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, công tác chuyên môn của BV, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết đại hội Đảng bộ BV Yhọc cổ truyền, nhiệm kỳ 2020-2025.

Bài, ảnh: THU SƯƠNG

Chia sẻ bài viết