28/11/2022 - 19:11

Ðề nghị xem xét lại việc áp giá bồi thường

Cử tri quận Bình Thủy phản ánh việc áp giá bồi thường tại dự án khu đô thị mới hai bên đường Võ Văn Kiệt, thuộc quận Bình Thủy thấp hơn giá thị trường. Cử tri đề nghị ngành chức năng xem xét lại việc áp giá bồi thường đối với dự án này. Nội dung trả lời của UBND quận Bình Thủy như sau:

Dự án khu đô thị mới hai bên đường Võ Văn Kiệt (khu 9), thuộc phường An Hòa, quận Ninh Kiều và phường An Thới, quận Bình Thủy được UBND thành phố phê duyệt chủ trương đầu tư cho Công ty TNHH GD Land và Công ty Cổ phần Cadico đầu tư xây dựng. Hiện nay, Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và giải phóng mặt bằng dự án.

Qua nghiên cứu nội dung và ý kiến của Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố, UBND quận Bình Thủy thông tin đến cử tri như sau: Dự án được áp dụng đơn giá bồi thường, hỗ trợ về đất, nhà, công trình, vật kiến trúc và hoa màu (cây trồng) tại Quyết định số 10/2020/QÐ-UBND của UBND thành phố quy định đơn giá nhà, công trình, vật kiến trúc và vật nuôi là thủy sản; Quyết định số 934/QÐ-UBND của UBND thành phố về việc phê duyệt giá đất để tính bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án khu đô thị mới hai bên đường Võ Văn Kiệt (khu 9), phường An Thới, quận Bình Thủy; Quyết định số 17/2022/QÐ-UBND của UBND thành phố ban hành quy định đơn giá bồi thường thiệt hại về cây trồng khi Nhà nước thu hồi đất (thay thế Quyết định số 1710/QÐ-UBND của UBND thành phố ban hành quy định đơn giá bồi thường cây trồng trên địa bàn thành phố).

Qua kiểm tra, Hội đồng bồi thường dự án khu đô thị mới hai bên đường Võ Văn Kiệt (khu 9) đã áp dụng đúng quy định về đơn giá bồi thường, hỗ trợ do UBND thành phố ban hành tại các quyết định nêu trên.

Chia sẻ bài viết