10/04/2024 - 19:01

Ðề nghị xem xét hỗ trợ chuyển đổi nghề khi thu hồi đất

Cử tri quận Bình Thủy phản ánh nhiều hộ dân có đất nông nghiệp bị ảnh hưởng bởi dự án đường vành đai phía Tây, nhưng có hộ khẩu địa phương khác hoặc là cán bộ, công chức,… không được hỗ trợ chuyển đổi nghề, thiệt thòi quyền lợi. Cử tri đề nghị thành phố xem xét, có giải pháp hỗ trợ. Nội dung trả lời của Sở Tài Nguyên và Môi trường thành phố như sau:

Theo quy định của Luật Ðất đai năm 2013 và các văn bản hướng dẫn thực hiện đang có hiệu lực thi hành, khi Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp của các đối tượng trực tiếp sản xuất nông nghiệp sẽ được hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm, với mức hỗ trợ cụ thể do UBND thành phố quy định.

Chính sách hỗ trợ này nhằm hỗ trợ đào tạo cho các đối tượng trực tiếp sản xuất nông nghiệp trên phần đất nông nghiệp bị thu hồi, có nguồn thu nhập ổn định từ sản xuất nông nghiệp trên đất nông nghiệp đó, chuyển đổi sang ngành nghề khác sau khi đất nông nghiệp bị thu hồi. Ðối với các hộ gia đình, cá nhân có đăng ký thường trú (hộ khẩu) ở địa phương khác nếu UBND cấp xã nơi đăng ký thường trú xác nhận là hộ trực tiếp sản xuất nông nghiệp thì được hỗ trợ theo quy định tại điểm d khoản 4 Ðiều 3 Thông tư số 33/2017/TTBTNMT ngày 29-9-2017 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường. Ðối với các đối tượng là cán bộ, công chức, viên chức,… khi Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp đang sử dụng thì không được hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm do không phải chuyển sang ngành nghề khác sau khi đất nông nghiệp bị thu hồi.

Sở Tài nguyên và Môi trường xin ghi nhận ý kiến của cử tri và sẽ báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường xem xét, hướng dẫn hỗ trợ chuyển đổi nghề đối với các trường hợp người dân có đất nông nghiệp bị thu hồi nhưng có hộ khẩu tại địa phương khác hoặc là cán bộ, công chức… nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người dân có đất bị thu hồi.

Chia sẻ bài viết