02/07/2022 - 19:06

Ðề nghị xây dựng cầu bê tông thay cầu sắt cũ

Cử tri quận Thốt Nốt và huyện Cờ Ðỏ đề nghị sớm nâng cấp, xây dựng cầu bê tông thay cho 7 cầu sắt cũ trên đường tỉnh 921 đang xuống cấp tại đoạn đi qua địa bàn xã Trung An, huyện Cờ Ðỏ. Nội dung trả lời của Sở Giao thông vận tải thành phố như sau:

Ðoạn tuyến thẳng dự án đường tỉnh 921 (điểm đầu giao với tuyến tránh Thốt Nốt - điểm cuối giao với đường cao tốc Cần Thơ - Sóc Trăng - Châu Ðốc) được UBND thành phố phê duyệt tại Quyết định số 1593/QÐ-UBND ngày 5-8-2021. Dự án có tổng mức đầu tư 871,21 tỉ đồng, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố được giao làm chủ đầu tư, thời gian hoàn thành dự án năm 2024. Khi dự án hoàn thành, đoạn tuyến đường tỉnh 921 mới này giải quyết lưu thông chính cho các phương tiện vận tải hàng hóa, hành khách... Ðoạn tuyến đường tỉnh 921 hiện hữu (đoạn tuyến cong), Sở Giao thông vận tải tham mưu UBND thành phố bàn giao về cho địa phương quản lý theo quy hoạch địa phương. Trong thời gian chờ tuyến đường 921 mới hoàn thành, Sở Giao thông vận tải sẽ tiếp tục duy tu, sửa chữa mặt đường, mặt cầu, đảm bảo an toàn giao thông trên đoạn tuyến.

Ghi nhận ý kiến của cử tri, Sở Giao thông vận tải sẽ phối hợp UBND huyện Cờ Ðỏ khảo sát và đề xuất nâng cấp, mở rộng 7 cầu sắt đoạn đi qua địa bàn xã Trung An cân đối từ nguồn vốn bảo trì đường bộ, sự nghiệp giao thông hằng năm hoặc tham mưu UBND thành phố bố trí thêm các nguồn kinh phí khác để triển khai thực hiện.

Chia sẻ bài viết