20/04/2022 - 20:14

Ðề nghị ưu tiên khám, chữa bệnh cho người từ 70 tuổi trở lên

Cử tri quận Cái Răng đề nghị các cơ sở y tế công lập quan tâm ưu tiên thứ tự khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế trước cho người từ 70 tuổi trở lên. Cử tri huyện Vĩnh Thạnh đề nghị xem xét, hỗ trợ mỗi trạm y tế xã 1 máy siêu âm, để phục vụ tốt hơn công tác khám, chữa  bệnh cho người dân. Nội dung trả lời của Sở Y tế thành phố như sau:

- Về ưu tiên thứ tự khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế cho người từ 70 tuổi trở lên: Trong quá trình khám, chữa bệnh, các đối tượng được ưu tiên khám trước: người từ 70 tuổi trở lên, bệnh nặng, trẻ em... Hiện nay, nhiều bệnh viện đã thực hiện tốt các quy định này. Sở Y tế sẽ tiếp tục nhắc nhở và chấn chỉnh các bệnh viện, kể cả bệnh viện ngoài công lập, quan tâm thực hiện ưu tiên cho các đối tượng nêu trên trong khám, chữa bệnh. 

- Về hỗ trợ máy siêu âm cho các trạm y tế: Hiện nay, các trạm y tế đã được đầu tư nhiều trang thiết bị để nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh. Việc đầu tư máy siêu âm cho trạm y tế phải phù hợp với trình độ nhân lực của bác sĩ tại trạm y tế. Về vấn đề này, ngành Y tế đã rà soát và xây dựng kế hoạch đầu tư cơ sở vật chất và trang thiết bị cho các trạm y tế trong giai đoạn tới.

Chia sẻ bài viết