30/11/2022 - 19:58

Ðề nghị tránh tình trạng đường vừa làm xong lại đào lên đặt ống nước, cáp ngầm

Cử tri quận Cái Răng đề nghị các ngành chức năng có sự phối hợp chặt chẽ nhằm đảm bảo thực hiện đầu tư đồng bộ trong quá trình làm đường giao thông, tránh tình trạng đường vừa làm xong lại đào lên đặt ống dẫn nước, cáp ngầm, gây hư hỏng mặt đường nhưng việc hoàn trả hiện trạng mặt đường không đảm bảo như ban đầu. Nội dung trả lời của Sở Giao thông vận tải thành phố như sau:

Thời gian qua, Sở Giao thông vận tải phối hợp với các sở, ban, ngành, các chủ đầu tư, các đơn vị thực hiện các công trình thiết yếu (điện lực, đường ống cấp, thoát nước và cáp viễn thông) để xây dựng đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật khi thực hiện đầu tư xây dựng các dự án như xây dựng các hào kỹ thuật để lắp đặt các công trình thiết yếu... Qua đó, nhằm tránh tình trạng đường vừa làm xong lại đào lên gây hư hỏng mặt đường. Một số tuyến đường đô thị đã thực hiện xây dựng các hào kỹ thuật để lắp đặt các công trình thiết yếu dùng chung, như: đường Quang Trung - Cái Cui, cầu Quang Trung, đường Võ Văn Kiệt và các khu dân cư, khu đô thị mới trên địa bàn thành phố.

Việc đồng bộ hóa hệ thống hạ tầng kỹ thuật đòi hỏi cần nhiều thời gian và sự phối hợp chặt chẽ giữa các các sở, ngành, UBND các quận, huyện, các chủ đầu tư dự án khi triển khai thực hiện các dự án. Sở Giao thông vận tải ghi nhận ý kiến của cử tri và sẽ tiếp tục phối hợp các sở, ban, ngành liên quan, các chủ đầu tư hệ thống hạ tầng kỹ thuật, UBND các quận, huyện rà soát và triển khai đồng bộ khi thực hiện đầu tư xây dựng mở rộng mạng lưới đường đô thị.

Chia sẻ bài viết