23/02/2024 - 19:52

Ðề nghị thực hiện Ðề án phát triển du lịch sinh thái

Cử tri quận Thốt Nốt đề nghị triển khai thực hiện Ðề án phát triển du lịch sinh thái phường Tân Lộc theo Quyết định số 1845/QÐ-UBND ngày 31-7-2019 của UBND thành phố. Nội dung trả lời của UBND thành phố như sau:

Thời gian qua, UBND thành phố đã chỉ đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND quận Thốt Nốt và các cơ quan, đơn vị tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đã được xác định tại Quyết định số 1845/QÐ-UBND. Qua đó, đã đạt được một số kết quả nhất định.

Về phát triển kết nối tour, tuyến du lịch: Các cơ quan chức năng đã khảo sát các điểm để xác định tiềm năng, thế mạnh các sản phẩm đặc trưng của địa phương để hỗ trợ, hướng dẫn các hộ dân vận hành mô hình du lịch cộng đồng. Ðến nay, mô hình du lịch cộng đồng đã dần được hình thành, có sự gắn kết du lịch giữa 3 điểm (rượu ổi cô Ðiệp, cơ sở Út Anh, vườn nho thân gỗ); xây dựng 3 tour với các lịch trình để du khách thuận lợi khi đến tham quan tại quận Thốt Nốt.

Về tuyên truyền, quảng bá xúc tiến và phát triển thị trường: Các cơ quan chức năng đã thường xuyên thực hiện công tác tuyên truyền quảng bá về con người, quê hương, du lịch Thốt Nốt trên báo đài và tại các sự kiện, lễ hội trong và ngoài thành phố… Về đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực và nâng cao nhận thức: Các cơ quan chức năng đã tổ chức 6 lớp tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ về du lịch, cho khoảng 240 học viên là cán bộ, hộ dân làm du lịch. Về xây dựng sản phẩm du lịch: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch khảo sát, thẩm định có 7 điểm có khả năng đón tiếp khách du lịch, 2 điểm có thể thu hút khách du lịch; đồng thời, hỗ trợ, tư vấn quận xây dựng biểu trưng, khẩu hiệu mô hình du lịch cộng đồng tại cù lao Tân Lộc...

UBND thành phố sẽ tiếp tục chỉ đạo các sở, ngành thành phố, đặc biệt là Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp chặt chẽ với UBND quận Thốt Nốt triển khai thực hiện hiệu quả Ðề án; tổ chức sơ kết, đánh giá kết quả thực hiện Ðề án để có định hướng, giải pháp tiếp tục phát huy các thế mạnh, khắc phục những vấn đề còn hạn chế, tập trung thực hiện các giải pháp đẩy mạnh phát triển du lịch phường Tân Lộc.

Chia sẻ bài viết