30/12/2021 - 19:55

Ðề nghị thông tin về dự án xây dựng khu tái định cư

Cử tri quận Ninh Kiều đề nghị thông tin về dự án khu tái định cư An Bình, giai đoạn 2. Nội dung trả lời của UBND quận Ninh Kiều như sau:

Công văn số 1080/BQL-CSXH ngày 26-7-2021 của Ban Quản lý dự án ODA TP Cần Thơ về việc thực hiện khu tái định cư An Bình, giai đoạn 2 (quận Ninh Kiều) gởi Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố; trong đó, có nội dung: Dự án khu tái định cư An Bình đang được điều chỉnh, bổ sung kinh phí bồi thường thiệt hại trong tổng mức đầu tư dự án để thực hiện đủ phạm vi, quy mô giai đoạn 1 (diện tích 28,28ha); phần còn lại (giai đoạn 2) không thực hiện.

Như vậy, Ban Quản lý dự án ODA TP Cần Thơ sẽ không đầu tư xây dựng tiếp giai đoạn 2 của dự án và đang lập thủ tục điều chỉnh giảm phạm vi, quy mô dự án. Hơn nữa, hiện nay, thời gian thực hiện giai đoạn 2 của dự án khu tái định cư An Bình đã quá 3 năm theo quy định của pháp luật.

Sau khi UBND thành phố có ý kiến chấp thuận chủ trương điều chỉnh giảm quy mô dự án, UBND quận Ninh Kiều sẽ chỉ đạo các cơ quan chuyên môn rà soát, thống kê các trường hợp đã ban hành thông báo thu hồi đất để thực hiện dự án khu tái định cư An Bình, giai đoạn 2, nhưng chưa có quyết định thu hồi đất để làm cơ sở ban hành thông báo hủy thông báo thu hồi đất đã quá thời gian quy định. Qua đó, làm cơ sở cho người dân thực hiện các quyền của người sử dụng đất theo quy định của pháp luật.

 

Chia sẻ bài viết