25/07/2020 - 18:05

Ðề nghị tăng cường quản lý chất lượng phân bón

Cử tri đề nghị tăng cường công tác quản lý, thường xuyên kiểm tra và có biện pháp xử lý nghiêm đối với các hành vi sản xuất, mua bán phân bón, thuốc bảo vệ thực vật giả, kém chất lượng. Nội dung trả lời của UBND thành phố như sau:

Nhằm tăng cường công tác quản lý nhà nước đảm bảo lĩnh vực thuốc bảo vệ thực vật, phân bón đi vào nề nếp, hằng năm, UBND thành phố đều chỉ đạo ngành Nông nghiệp và ngành Công Thương thành lập đoàn kiểm tra, đánh giá việc chấp hành các quy định của Nhà nước về lĩnh vực thuốc bảo vệ thực vật, phân bón. Ðồng thời, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, nhằm góp phần hạn chế tối đa tình trạng thiệt hại năng suất cây trồng do sử dụng vật tư nông nghiệp không đảm bảo chất lượng, đảm bảo sự phát triển bền vững trong sản xuất nông nghiệp.

Năm 2019, các ngành chức năng của thành phố đã triển khai thực hiện kế hoạch thanh tra, kiểm tra tại 160 cơ sở kinh doanh vật tư nông nghiệp, tiến hành lấy các mẫu thuốc bảo vệ thực vật, phân bón để kiểm tra chất lượng. Năm 2020, theo quyết định phê duyệt kế hoạch thanh tra, trong tháng 3 và tháng 4 năm 2020, các cơ quan chức năng sẽ tổ chức thanh tra chuyên ngành đối với lĩnh vực này. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên chưa tổ chức. Dự kiến, tháng 9 và tháng 10, các cơ quan chức năng sẽ tiến hành thành lập đoàn thanh tra đối với lĩnh vực thuốc bảo vệ thực vật và giống cây trồng trên địa bàn thành phố.

Thời gian tới, UBND thành phố sẽ tiếp tục chỉ đạo và yêu cầu các ngành chức năng của thành phố tăng cường thực hiện các biện pháp quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh, lưu thông các loại hàng hóa trên địa bàn thành phố. Ðồng thời, thường xuyên có kế hoạch, phương án kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vận chuyển buôn bán hàng nhập lậu, hàng cấm, sản xuất buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng… nhất là đối với các mặt hàng vật tư nông nghiệp, như: phân bón, thuốc bảo vệ thực vật. Song song đó là thường xuyên thanh tra, kiểm tra các cơ sở kinh doanh vật tư nông nghiệp để kịp thời chấn chỉnh và xử lý nghiêm đối với các hành vi sản xuất, mua bán phân bón, thuốc bảo vệ thực vật giả, kém chất lượng…

Chia sẻ bài viết