28/06/2020 - 20:10

Ðề nghị tăng cường công tác quản lý, kiểm tra chất lượng vật tư nông nghiệp

Cử tri các quận, huyện đề nghị tăng cường công tác quản lý và thường xuyên kiểm tra, có biện pháp xử lý đối với các hành vi sản xuất, mua bán phân bón, thuốc bảo vệ thực vật giả, kém chất lượng. Ðồng thời, đề nghị kiểm tra, quản lý tốt các cơ sở sản xuất lúa giống. Nội dung trả lời của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố như sau:

Nhằm tăng cường công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực thuốc bảo vệ thực vật, phân bón và giống cây trồng trên địa bàn thành phố, năm 2018 ngành Nông nghiệp đã tổ chức thanh tra, kiểm tra 37 cơ sở sản xuất, kinh doanh giống cây trồng. Qua đó, lấy 7 mẫu lúa giống gởi đi kiểm tra chất lượng; kết quả có 6 mẫu đạt chất lượng theo tiêu chuẩn công bố, 1 mẫu có chất lượng không phù hợp quy chuẩn kỹ thuật, đã xử lý theo quy định của pháp luật. Trong năm 2019, phối hợp với đoàn kiểm tra (của Cục Trồng trọt) về hoạt động sản xuất, kinh doanh của các cơ sở sản xuất kinh doanh lúa giống. Ðoàn đã lấy 6 mẫu lúa giống gởi đi kiểm tra chất lượng.

Ngành Nông nghiệp đã triển khai thực hiện kế hoạch thanh tra, kiểm tra cơ sở kinh doanh vật tư nông nghiệp năm 2019. Trong đó, tổ chức 2 đoàn thanh tra chuyên ngành về tình hình kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật, phân bón tại 160 cơ sở kinh doanh vật tư nông nghiệp và tiến hành lấy các mẫu thuốc bảo vệ thực vật, phân bón để kiểm tra chất lượng. Kết quả, 39/40 mẫu thuốc bảo vệ thực vật đạt chất lượng công bố, 1/40 mẫu kém chất lượng; 4/50 mẫu phân bón kém chất lượng, 6/50 mẫu phân bón giả, 40/50 mẫu phân bón đạt chất lượng theo tiêu chuẩn công bố.

Năm 2020, do ảnh hưởng của dịch COVID -19 nên chưa tổ chức thanh tra, kiểm tra. Dự kiến trong tháng 10 và 11-2020, Chi cục Trồng trọt và bảo vệ thực vật sẽ tổ chức đợt thanh tra chuyên ngành; tháng 9 và tháng 10-2020, Thanh tra Sở sẽ thành lập 2 đoàn thanh tra lĩnh vực thuốc bảo vệ thực vật và giống cây trồng.

 

Chia sẻ bài viết