16/02/2021 - 18:43

Ðề nghị sớm giải quyết chính sách bồi thường về đất

Cử tri quận Ninh Kiều đề nghị sớm giải quyết chính sách bồi thường về đất để bàn giao mặt bằng thi công đường Hoàng Quốc Việt. Nội dung trả lời của UBND quận Ninh Kiều như sau:

Dự án nâng cấp, mở rộng tuyến đường Hoàng Quốc Việt do Ban Quản lý dự án ODA thành phố làm chủ đầu tư. Hiện nay, dự án đang gặp khó khăn về nguồn vốn để chi trả bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho những người bị ảnh hưởng.

Do đó, Ban Quản lý dự án ODA thành phố đã phối hợp với Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất quận Ninh Kiều và chính quyền địa phương vận động người dân hiến đất, nhà, vật kiến trúc và hoa màu theo tỷ lệ của dự án nâng cấp đô thị giai đoạn 2 trước đây để thực hiện (như dự án xây dựng đường Trần Vĩnh Kiết trước đây). Cụ thể, đối với đất ở hiến 10%, đất nông nghiệp hiến 20% diện tích thửa đất bị ảnh hưởng bởi dự án. Trường hợp mất trắng nhà, đất, được bồi thường, hỗ trợ và tái định cư theo quy định.

Trước mắt, chủ đầu tư (Ban Quản lý dự án ODA thành phố) đang tổ chức thi công trên phần đất công là mương lộ do Nhà nước quản lý, chưa thi công trên đất của dân (do chưa có kinh phí bồi thường, giải phóng mặt bằng). UBND quận đã chỉ đạo Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất quận phối hợp với UBND phường An Bình và UBND phường An Khánh tiếp tục vận động người dân bàn giao mặt bằng để thực hiện dự án theo đúng tiến độ.

Chia sẻ bài viết