18/01/2021 - 20:53

Ðề nghị sớm cấp lại thẻ bảo hiểm y tế

Cử tri các quận, huyện phản ánh việc gia hạn thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) ở các địa phương còn chậm. Ðồng thời, đề nghị triển khai thực hiện việc gia hạn thẻ BHYT theo hộ gia đình bằng hình thức thanh toán trực tuyến. Nội dung trả lời của Bảo hiểm xã hội (BHXH) thành phố như sau:

- Về thời gian cấp thẻ BHYT: Khoản 3, Ðiều 17, Luật BHYT quy định: Thời hạn cấp thẻ BHYT đối với người tham gia BHYT lần đầu trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định. Khoản 3, Ðiều 18, Luật BHYT quy định: Cấp lại, đổi thẻ BHYT thời hạn 7 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định. Trong thời gian chờ cấp lại thẻ, người tham gia BHYT vẫn được hưởng quyền lợi BHYT.

Ðể đẩy nhanh thời gian cấp thẻ BHYT cho người tham gia, thực hiện cải cách thủ tục hành chính, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam ban hành Quyết định số 595/QÐ-BHXH quy định đối với người tham gia BHYT lần đầu, tham gia BHYT từ lần thứ hai trở đi (gia hạn thẻ BHYT), thời gian không quá 5 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

Qua phản ánh của cử tri, BHXH thành phố xin tiếp thu và đã có ý kiến chỉ đạo BHXH các quận huyện chấn chỉnh công tác cấp, gia hạn thẻ BHYT đúng thời gian quy định, đảm bảo quyền lợi khám, chữa bệnh của người dân.

Về gia hạn thẻ BHYT theo hộ gia đình bằng hình thức thanh toán trực tuyến: Hiện nay, người dân có thể thực hiện việc đóng tiếp BHXH tự nguyện và gia hạn thẻ BHYT theo hộ gia đình bằng hình thức thanh toán trực tuyến tại Cổng dịch vụ công Quốc gia tại địa chỉ: https://dichvucong.gov.vn (tham khảo hướng dẫn sử dụng dịch vụ công Quốc gia - lĩnh vực BHXH tại cổng thông tin điện tử của BHXH TP Cần Thơ, địa chỉ: https://cantho.baohiemxahoi.gov.vn); hoặc thực hiện tại các ứng dụng thanh toán điện tử của các ngân hàng thương mại có quan hệ thanh toán song phương với BHXH Việt Nam, như: Ngân hàng thương mại cổ phần Ðầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV), Ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam (VTB), Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội (MB).

Chia sẻ bài viết