08/09/2021 - 14:23

Ðề nghị nạo vét lòng hồ Xáng Thổi

Cử tri quận Ninh Kiều đề nghị tiến hành nạo vét lòng hồ Xáng Thổi ở phường An Cư nhằm bảo đảm vệ sinh môi trường và mỹ quan đô thị. Nội dung trả lời của UBND thành phố như sau:

Hồ Xáng Thổi có chức năng là hồ điều hòa trong thoát nước đô thị cho khu vực trung tâm quận Ninh Kiều. Tuy nhiên, hiện nay, lòng hồ đã bị bồi lắng, mái kè nhiều nơi bị hư hỏng, sụp lún cần phải cải tạo và gia cố lại. Ngoài ra, cảnh quan và tuyến đường xung quanh hồ cũng cần được cải tạo nhằm đáp ứng nhu cầu giao thông và thu hút khách tham quan, du lịch.

Theo phân cấp quản lý, công trình này do UBND quận Ninh Kiều quản lý. Do đó, việc cải tạo hồ Xáng Thổi và khu vực xung quanh hồ do UBND quận Ninh Kiều thực hiện. UBND thành phố đã chỉ đạo UBND quận xem xét, giải quyết theo thẩm quyền. Qua đó, UBND quận Ninh Kiều đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn thực hiện và đã phê duyệt chủ trương đầu tư dự án “Nạo vét hồ Xáng Thổi và cải tạo kè, công viên, đường quanh hồ” tại Quyết định số 8639/QÐ-UBND ngày 11-12-2020 của UBND quận. Dự án có tổng mức đầu tư 52,2 tỉ đồng. Thời gian thực hiện từ năm 2021 đến năm 2023.

Chia sẻ bài viết