22/10/2020 - 19:18

Ðề nghị lắp đặt đèn chiếu sáng công cộng

Cử tri thành phố đề nghị lắp đặt đèn chiếu sáng công cộng trên quốc lộ 91B. Nội dung trả lời của Sở Giao thông vận tải thành phố như sau:

Dự án lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng trên quốc lộ 91B, đoạn từ cầu Bà Bộ đến giao lộ quốc lộ 91, thuộc địa bàn quận Bình Thủy và quận Ô Môn (Km02+592-Km15+793). Trong đó, điểm đầu của dự án tại Km02+592 trên địa bàn quận Bình Thủy và điểm cuối tại Km15+793 thuộc địa bàn quận Ô Môn. Dự án có tổng chiều dài toàn tuyến 13,2km, dự kiến có tổng mức đầu tư là 14,2 tỉ đồng, từ nguồn vốn ngân sách nhà nước do thành phố quản lý.

Sau khi thỏa thuận với Bộ Giao thông vận tải, UBND thành phố đã cho phép Sở Giao thông vận tải thành phố lập thủ tục đầu tư theo quy định của pháp luật.  Hồ sơ báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư đã trình Sở Kế hoạch và Ðầu tư thành phố thẩm định, trình UBND thành phố để UBND thành phố trình HÐND thành phố xem xét, chấp thuận chủ trương đầu tư.

Khi chủ trương đầu tư được phê duyệt, Sở Giao thông vận tải sẽ tiến hành các bước và hoàn thành chuẩn bị đầu tư để tiến hành đầu tư xây dựng theo cơ cấu vốn được bố trí…

Chia sẻ bài viết