20/01/2022 - 21:02

Ðề nghị khắc phục tình trạng sạt lở bờ sông, rạch

Cử tri huyện Phong Ðiền đề nghị khắc phục tình trạng sạt lở bờ sông, rạch trên địa bàn. Nội dung trả lời của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố như sau:

Huyện Phong Ðiền là một trong những địa phương có tình hình sạt lở bờ sông diễn ra khá phổ biến, với mức độ thiệt hại do sạt lở gây ra khá lớn. Các khu vực có diễn biến sạt lở phức tạp trên địa bàn huyện Phong Ðiền là: tuyến sông Cần Thơ, sông Phong Ðiền, kênh Xà No, rạch Sung, Cây Cẩm, Trường Tiền, Trà Niền… Ngành chức năng và địa phương đã thực hiện nhiều giải pháp phòng, chống sạt lở bờ sông, kênh rạch trên địa bàn huyện.

- Nhóm giải pháp phi công trình: Tuyên truyền nâng cao ý thức của cộng đồng trong phòng chống sạt lở bờ sông, khuyến khích nhân dân bảo vệ cây cối ven sông, không chất tải, không xây cất nhà cửa lấn chiếm lòng sông, không khai thác đất, cát ven sông. Ðồng thời, cắm các biển cảnh báo sạt lở tại các vị trí có nguy cơ sạt lở cao để người dân và chính quyền địa phương chủ động phòng, chống sạt lở...

- Nhóm giải pháp công trình: Công trình kè kiên cố bê tông cốt thép, gồm: Kè chống sạt lở khu vực chợ Mỹ Khánh (khởi công tháng 6-2021); kè chống sạt lở sông Cần Thơ (khu vực Vàm Rạch Sung - Trường Tiểu học Nhơn Nghĩa 2), xã Nhơn Nghĩa (UBND thành phố đã phê duyệt nhiệm vụ và dự toán chuẩn bị đầu tư, đang trong giai đoạn lập dự án đầu tư). 

Ngoài ra, thời gian qua, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã chỉ đạo Chi cục Thủy lợi  phối hợp với huyện Phong Ðiền thực hiện gia cố nhiều điểm sạt lở bằng các giải pháp dân gian, truyền thống (cừ dừa, cừ bạch đàn, cừ tràm kết hợp rọ đá và vải địa kỹ thuật, cầu bản). Riêng năm 2021, từ nguồn vốn sự nghiệp thủy lợi, Chi cục Thủy lợi đã phối hợp huyện Phong Ðiền tiếp tục thực hiện gia cố 150m kè chống sạt lở bằng các giải pháp dân gian, truyền thống, với tổng kinh phí thực hiện gia cố là 2,82 tỉ đồng. Ðồng thời, hỗ trợ kinh phí từ Quỹ phòng, chống thiên tai thành phố để địa phương tổ chức gia cố, khắc phục sạt lở, với kinh phí 1,57 tỉ đồng.

Chia sẻ bài viết