06/11/2020 - 19:50

Ðề nghị đầu tư khu trưng bày bảo tàng

Cử tri quận Ninh Kiều đề nghị quan tâm đầu tư khu trưng bày ở bảo tàng thành phố để phục vụ nhu cầu tham quan, tìm hiểu, nghiên cứu, học tập của du khách và nhân dân thành phố. Nội dung trả lời của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố như sau:

Hiện nay, hồ sơ bản vẽ thiết kế và dự toán công trình đã trình thẩm duyệt thiết kế phòng cháy chữa cháy. Ðồng thời, cung cấp cho Trung tâm kiểm định chất lượng công trình xây dựng thuộc Sở Xây dựng thẩm tra theo quy định.

Sau khi có giấy thẩm duyệt thiết kế phòng cháy chữa cháy và kết quả thẩm tra chất lượng công trình của cơ quan chức năng, Ban Quản lý dự án của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố sẽ trình cơ quan chuyên môn thẩm tra để trình UBND thành phố phê duyệt bản vẽ thi công và dự toán công trình.

Sau khi có quyết định phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình của UBND thành phố, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ tiến hành đấu thầu thi công xây lắp và các gói thầu tư vấn, giám sát theo quy định của pháp luật. Dự kiến, thời gian hoàn thành công trình trong quý III năm 2021.

Chia sẻ bài viết