09/04/2019 - 07:48

Ðề nghị cải cách thủ tục chuyển viện

Cử tri huyện Thới Lai đề nghị cải cách thủ tục chuyển viện, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân khi khám, chữa bệnh (KCB) bằng thẻ bảo hiểm y tế (BHYT). Nội dung trả lời của Sở Y tế thành phố như sau:

Về việc chuyển tuyến KCB thực hiện theo hướng dẫn tại Nghị định số 146/2018/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BHYT và các thông tư của Bộ Y tế về việc quy định chuyển tuyến giữa các cơ sở KCB và về việc hướng dẫn đăng ký KCB ban đầu, chuyển tuyến KCB BHYT.

Thời gian qua, một số trường hợp được các bệnh viện tuyến trên hẹn tái khám và mỗi giấy hẹn khám lại chỉ sử dụng 1 lần theo thời gian ghi trong giấy hẹn khám lại của cơ sở KCB. Tuy nhiên, các trường hợp mắc các bệnh, nhóm bệnh và các trường hợp quy định của Bộ Y tế tại Thông tư số 40/2015/TT-BYT về việc quy định đăng ký KCB BHYT ban đầu và chuyển tuyến KCB BHYT (gồm 62 bệnh, nhóm bệnh, như: lao, phong, ung thư, đái tháo đường,…) thì giấy chuyển tuyến có giá trị sử dụng đến hết năm dương lịch. Do vậy, một số trường hợp không thuộc bệnh mãn tính, giấy hẹn chuyển tuyến và giấy hẹn tái khám chỉ sử dụng một lần. 

Ngày 24-12-2018, Sở Y tế đã ban hành hướng dẫn đăng ký KCB BHYT ban đầu và chuyển tuyến KCB BHYT trên địa bàn thành phố, trong đó hướng dẫn chuyển tuyến như sau:

Người bệnh có thẻ BHYT được chuyển tuyến KCB theo quy định tại Thông tư số 14/2014/TT-BYT của Bộ Y tế về việc chuyển tuyến chuyên môn kỹ thuật giữa các cơ sở KCB.

Người có thẻ BHYT đăng ký KCB ban đầu tại cơ sở KCB tuyến xã hoặc tuyến huyện (bao gồm các phòng khám đa khoa, bệnh viện của quận, huyện, bệnh viện đa khoa tư nhân hạng 3) khi đến KCB tại các cơ sở y tế trong cùng địa bàn của thành phố: không cần phải chuyển tuyến và được hưởng quyền lợi KCB BHYT theo Luật BHYT.

Người có thẻ BHYT khi đến KCB tại các cơ sở KCB BHYT tuyến huyện (Bệnh viện đa khoa quận, huyện; Trung tâm Y tế quận, huyện; Bệnh viện đa khoa, chuyên khoa tư nhân hạng 3; Phòng khám đa khoa hạng 3 và tương đương): được hưởng quyền lợi KCB BHYT theo Luật BHYT.

Trường hợp cấp cứu, người tham gia BHYT được đến KCB tại bất kỳ cơ sở KCB nào và phải xuất trình các giấy tờ quy định trước khi ra viện. Khi hết giai đoạn cấp cứu, được cơ sở KCB làm thủ tục chuyển đến khoa, phòng điều trị khác tại cơ sở KCB đó để tiếp tục theo dõi, điều trị hoặc chuyển tuyến đến cơ sở KCB khác, được xác định là đúng tuyến KCB.

Chia sẻ bài viết