25/11/2023 - 19:22

Ðẩy mạnh phân cấp thủ tục hành chính và cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ 

 Triển khai thực hiện 61/68 nhiệm vụ, hoạt động của kế hoạch cải cách hành chính

(CT) - Ông Trần Việt Trường, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, vừa ký ban hành Công văn số 4778/UBND-KSTT về việc tiếp tục đẩy mạnh phân cấp thủ tục hành chính (TTHC) và cắt giảm, đơn giản hóa TTHC nội bộ.

Theo đó, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu thủ trưởng cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố, Trưởng Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Cần Thơ, chủ tịch UBND các quận, huyện, tổ chức thực hiện nghiêm kế hoạch rà soát, đơn giản hóa TTHC nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước giai đoạn 2022-2023; rà soát toàn bộ văn bản thuộc thẩm quyền ban hành và các công việc mà địa phương thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ được giao để công bố bổ sung đầy đủ các TTHC nội bộ thuộc phạm vi quản lý, thời gian hoàn thành trong tháng 12-2023. Ðồng thời, thực hiện kiểm soát TTHC nội bộ ngay trong quá trình dự thảo văn bản pháp luật; quan tâm rà soát, sửa đổi, bổ sung TTHC nội bộ trong quá trình sửa đổi, bổ sung văn bản quy phạm pháp luật theo chương trình, kế hoạch của UBND thành phố, UBND
quận, huyện.

Công chức Bộ phận Một cửa UBND quận Ninh Kiều tiếp nhận và giải quyết TTHC cho người dân.

Công chức Bộ phận Một cửa UBND quận Ninh Kiều tiếp nhận và giải quyết TTHC cho người dân.

Chủ tịch UBND thành phố giao Chánh Văn phòng UBND thành phố cập nhật, công khai TTHC nội bộ trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC làm cơ sở để cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện rà soát, xây dựng phương án đơn giản hóa thông qua TTHC nội bộ về Văn phòng Chính phủ tổng hợp, theo dõi. Thực hiện việc phân quyền, xem xét, duyệt hoặc yêu cầu hoàn thiện lại phương án thông qua TTHC nội bộ trên hệ thống báo cáo của Văn phòng Chính phủ.

 Tính đến giữa tháng 11-2023, TP Cần Thơ đã triển khai thực hiện 61/68 nhiệm vụ, hoạt động của kế hoạch cải cách hành chính (CCHC) năm 2023. Các nhiệm vụ còn lại dự kiến đến cuối năm sẽ hoàn thành đúng
kế hoạch.

Theo đó, các cơ quan, đơn vị tăng cường tuyên truyền về CCHC như tất cả các quận, huyện xây dựng bộ chỉ số CCHC đánh giá kết quả thực hiện tại các phòng, ban chuyên môn cấp huyện (riêng quận Thốt Nốt xây dựng xong từ năm 2020). UBND quận Ninh Kiều và huyện Vĩnh Thạnh thí điểm tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) trực tuyến (không nhận trực tiếp), có cam kết rút ngắn thời gian giải quyết (quận Ninh Kiều thí điểm 29 TTHC, huyện Vĩnh Thạnh thí điểm 24 TTHC). Công tác kiểm tra, giám sát về công tác CCHC, nhất là kỷ luật, kỷ cương hành chính được tăng cường. Kết quả, Ðoàn kiểm tra CCHC thành phố kiểm tra 12 cơ quan, đơn vị, địa phương (đạt 100% kế hoạch năm 2023); Tổ kiểm tra đột xuất về công tác CCHC của Sở Nội vụ tiến hành kiểm tra 40 cơ quan, đơn vị; các sở, ngành, quận, huyện thực hiện tự kiểm tra
70 cuộc.

Thành phố cũng đã rà soát, thông qua phương án đơn giản hóa 46 TTHC (sửa đổi, bổ sung). Tỷ lệ hồ sơ được giải quyết đúng hạn cấp thành phố, cấp huyện và cấp xã, lần lượt đạt 99,94%, 99,91% và 99,99%. Việc triển khai thực hiện TTHC trên môi trường điện tử được các cấp, các ngành quan tâm, tập trung đôn đốc; đến nay đã cập nhật, tích hợp 1.515 dịch vụ công trực tuyến lên Cổng Dịch vụ công quốc gia. Trong đó, có 957 dịch vụ công trực tuyến toàn trình và 558 dịch vụ công trực tuyến một phần.

Tin, ảnh: Q. THÁI

 

Chia sẻ bài viết