05/12/2022 - 07:23

Ðẩy lùi tham nhũng, tiêu cực 

Bài, ảnh: PHƯƠNG NAM

Ðảng ủy phường Thốt Nốt, quận Thốt Nốt chỉ đạo UBND, các tổ chức chính trị - xã hội, cơ quan, đơn vị tích cực triển khai Luật Phòng, chống tham nhũng (PCTN) và các quy định thi hành Luật. Bằng nhiều biện pháp: thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế dân chủ ở cơ sở, công khai minh bạch các hoạt động và đẩy mạnh kiểm tra, giám sát… phường đã ngăn ngừa có hiệu quả, đẩy lùi tham nhũng, tiêu cực, củng cố niềm tin của nhân dân.

Mức độ hài lòng của nhân dân đối với công tác cải cách hành chính của phường Thốt Nốt luôn đạt trên 95%. Trong ảnh: Công chức Bộ phận Một cửa phường giải quyết thủ tục hành chính của nhân dân.

Đảng ủy phường Thốt Nốt chỉ đạo các chi bộ, cơ quan, đơn vị đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về Luật PCTN nhằm tạo chuyển biến về nhận thức và hành động của cán bộ (CB), đảng viên (ÐV), công chức (CC), viên chức (VC) và nhân dân trong việc phát hiện, đấu tranh với các hành vi tham nhũng, tiêu cực. Ðảng ủy chỉ đạo thực hiện công khai minh bạch mọi hoạt động của phường để CB, ÐV, CC, VC và nhân dân giám sát. Ðiển hình như niêm yết công khai tất cả 141 thủ tục hành chính các lĩnh vực tại Bộ phận Một cửa phường và tại nhà văn hóa các khu vực để nhân dân tìm hiểu, theo dõi, giám sát việc giải quyết. Ðồng thời, chỉ đạo đội ngũ CB, ÐV, CC nêu cao tinh thần trách nhiệm phục vụ nhân dân; tạo thuận lợi cho nhân dân trong giải quyết thủ tục hành chính. Chị Lê Thị Thùy Lan, CC Tư pháp - Hộ tịch phường, chia sẻ: "Công việc của CC Bộ phận Một cửa khá nhiều, nhưng chúng tôi luôn động viên nhau làm việc với tinh thần hết việc, không hết giờ để phục vụ tốt nhân dân. Nhờ vậy, những năm qua, khi khảo sát mức độ hài lòng của nhân dân đều có kết quả đạt 100%". Từ đầu năm đến nay, Bộ phận Một cửa phường tiếp nhận 2.507 hồ sơ, tất cả hồ sơ được giải quyết và trả kết quả đúng hẹn.

Bên cạnh đó, các hoạt động thu chi ngân sách theo tiêu chuẩn, chế độ, định mức; việc mua sắm tài sản, văn phòng phẩm, sửa chữa máy móc, thiết bị của cơ quan, đơn vị… đều được phường công khai, minh bạch qua hội họp và niêm yết tại trụ sở làm việc để CB, ÐV, CC, VC và nhân dân giám sát nhằm PCTN, tiêu cực. Hằng năm, tất cả CB, CC thuộc diện kê khai thu nhập, tài sản cá nhân đều thực hiện nghiêm túc, minh bạch và gửi về cơ quan chức năng quận. Phường duy trì đều đặn giao ban Thường trực Ðảng ủy, HÐND, UBND và Ủy ban MTTQ phường vào ngày thứ hai hằng tuần để bàn bạc dân chủ và đề ra giải pháp chỉ đạo giải quyết các nhiệm vụ trong tuần; duy trì đều đặn họp Ban Thường vụ Ðảng ủy và Ban Chấp hành Ðảng bộ phường hằng tháng để đánh giá kết quả công tác cũng như đề ra giải pháp thực hiện nhiệm vụ tháng tới. "Nhờ thực hiện tốt việc công khai, dân chủ mọi hoạt động nên những năm qua phường không có hành vi tham nhũng, tiêu cực, xảy ra tình trạng nghi kỵ lẫn nhau" - đồng chí Ðỗ Văn Lý, Phó Bí thư Thường trực Ðảng ủy phường, nói.

Trong công tác CB, Ðảng ủy phường chỉ đạo thực hiện công khai, dân chủ. Mỗi CB, ÐV, CC, VC được quy hoạch làm lãnh đạo và quản lý, cử đào tạo nâng cao trình độ, bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử… đều thực hiện đúng quy trình và phải được tập thể bàn bạc, bỏ phiếu tín nhiệm hoặc phiếu bầu. Từ đó, tránh tình trạng lạm quyền, đưa người nhà, người thân vào các vị trí lãnh đạo, quản lý. Ðồng chí Mai Minh Huy, CB Tổ chức - Văn phòng Ðảng ủy phường, cho biết: "Từ đầu năm đến nay, Ðảng ủy phường cử 2 CB đi đào tạo Cao đẳng Quân sự; chuyển đổi vị trí công tác 2 CC; hoàn thành rà soát, bổ sung quy hoạch cấp ủy, CB lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2020-2025, 2021-2026 tổng số 42 lượt đồng chí và quy hoạch giai đoạn 2020-2030, 2026-2031 tổng số 52 lượt đồng chí. Tất cả được tín nhiệm cao, không có khiếu nại, phản ánh".

Nhằm ngăn ngừa tham nhũng, tiêu cực, Ðảng ủy phường Thốt Nốt thường xuyên chỉ đạo tăng cường công tác kiểm tra, giám sát mọi hoạt động của các tập thể, cá nhân, nhất là hoạt động đầu tư xây dựng các công trình; huy động nguồn lực trong dân; cấp phát chế độ, chính sách cho người thụ hưởng; bình xét tuyển chọn thanh niên nhập ngũ, hỗ trợ xây nhà Ðại đoàn kết… Nhờ vậy, năm 2022, không xảy ra tham nhũng, tiêu cực trong các hoạt động trên địa bàn phường, như: xây dựng 3 tuyến đường giao thông và 1 cây cầu, hỗ trợ xây 5 nhà Ðại đoàn kết và "Mái ấm ÐV", tổ chức cấp phát quà trị giá hơn 1,04 tỉ đồng cho các đối tượng thụ hưởng...

Ðồng chí Ðỗ Văn Lý, Phó Bí thư Thường trực Ðảng ủy phường, cho biết: Ðảng ủy phường sẽ tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt và tổ chức thực hiện có hiệu quả các chủ trương, nghị quyết của Ðảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước về công tác PCTN, tiêu cực. Ðồng thời, nêu cao trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp trong công tác PCTN, tiêu cực; chú trọng kiểm tra, giám sát những lĩnh vực dễ xảy ra tham nhũng, tiêu cực. Nêu cao vai trò giám sát của MTTQVN, các tổ chức chính trị - xã hội và các tầng lớp nhân dân trong việc phát hiện, đấu tranh, PCTN, tiêu cực...

Chia sẻ bài viết