06/11/2021 - 07:54

Ðảng bộ Trường Cao đẳng Y tế Cần Thơ chú trọng tạo nguồn phát triển đảng viên 

Ðảng bộ Trường Cao đẳng Y tế Cần Thơ xác định công tác phát triển đảng viên là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, nhằm tăng sức chiến đấu cho đảng, bảo đảm tính kế thừa và phát triển. Thời gian qua, Ðảng bộ trường đã có nhiều giải pháp thực hiện tốt công tác bồi dưỡng, tạo nguồn phát triển đảng viên hàng năm cũng như cho cả nhiệm kỳ, đồng thời chú trọng nâng cao chất lượng đảng viên mới kết nạp.

Một buổi lễ kết nạp đảng viên mới của Chi bộ Khoa Y - Ðiều dưỡng, thuộc Ðảng bộ Trường Cao đẳng Y tế Cần Thơ.

Đảng bộ trường có 5 chi bộ trực thuộc, với 89 đảng viên. Những năm qua, công tác phát triển đảng viên tại đơn vị luôn được Ban Thường vụ Ðảng ủy trường quan tâm, chú trọng. Việc kết nạp đảng viên luôn được thực hiện đảm bảo tiêu chuẩn, điều kiện, nguyên tắc, quy trình, thủ tục theo quy định của Ðiều lệ Ðảng và các quy định, hướng dẫn của Trung ương. Chất lượng đảng viên mới kết nạp ngày càng được nâng lên, nhất là trình độ chuyên môn góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị mà Nghị quyết Ðại hội Ðảng bộ trường lần thứ X, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra.

Ðảng ủy trường đã chỉ đạo chú trọng nâng cao chất lượng đảng viên mới, đây là yêu cầu xuyên suốt trong quy trình kết nạp Ðảng. Các chi bộ trực thuộc đã thực hiện chặt chẽ, từ khâu tạo nguồn, tuyên truyền, giáo dục, lựa chọn, bồi dưỡng đối tượng và giúp đỡ phấn đấu đến khi kết nạp và trở thành đảng viên chính thức. Ðể công tác tạo nguồn, bồi dưỡng kết nạp đảng viên đạt hiệu quả, các cấp ủy chi bộ đã xây dựng kế hoạch cụ thể, nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên mới, cụ thể hóa các chỉ tiêu phù hợp với đặc điểm, tình hình của đảng bộ, chi bộ mình và đảm bảo theo đúng quy trình, quy định, hướng dẫn của đảng.

Trong năm 2020 và 2021, trường đã kết nạp được 12 đảng viên mới (với trình độ chuyên môn gồm 5 đại học, 6 thạc sĩ và 1 tiến sĩ), chiếm 66,7% chỉ tiêu kết nạp đảng viên mới của cả nhiệm kỳ. Thực hiện chuyển đảng chính thức cho 3 đồng chí và lập danh sách giới thiệu 63 quần chúng ưu tú tham gia lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp đảng (trong đó có 51 học sinh, sinh viên).

Ðồng chí Nguyễn Quang Thông, Bí thư Ðảng ủy trường, cho biết: “Nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác phát triển Ðảng, Ðảng ủy trường tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ trực thuộc nắm vững quy trình, thủ tục, các bước triển khai từ khâu giới thiệu tạo nguồn đến công tác bồi dưỡng kết nạp đảng viên mới. Với quan điểm “không vì số lượng mà hạ thấp tiêu chuẩn”, Ðảng ủy trường chỉ đạo các chi bộ thực hiện nghiêm công tác xét duyệt, bồi dưỡng dự nguồn. Do vậy, nhiều đảng viên mới kết nạp đã phát huy tốt tinh thần trách nhiệm, gương mẫu đi đầu trong thực hiện và tuyên truyền, vận động quần chúng chấp hành chủ trương, đường lối của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Ðảng viên mới cũng là nhân tố tích cực trong xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao sức chiến đấu và năng lực lãnh đạo của đảng”.

Phát triển đảng viên là nhiệm vụ có tính nguyên tắc trong công tác tổ chức xây dựng đảng; nhằm tăng thêm nguồn sinh lực, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của đảng; góp phần xây dựng đảng trong sạch, vững mạnh, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết đại hội Ðảng bộ trường lần thứ X nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra. Thời gian tới, bên cạnh đẩy mạnh công tác phát triển đảng, bảo đảm tiêu chuẩn và chất lượng đảng viên, Ðảng ủy trường tiếp tục chỉ đạo tăng cường củng cố hệ thống chính trị, không ngừng đổi mới phương thức, nội dung sinh hoạt đảng, các biện pháp vận động, tuyên truyền giáo dục quần chúng nhất là giáo dục về lý lưởng chính trị cho đoàn viên, hội viên, thanh niên thông qua các hoạt động phong trào nhằm tạo môi trường cho quần chúng tìm hiểu về đảng và rèn luyện phấn đấu trở thành đảng viên.

Bài, ảnh: Thúy Hằng

Chia sẻ bài viết