01/06/2017 - 06:11

YouTube trên Android chính thức có thanh điều hướng ở cạnh dưới

Google vừa thay đổi giao diện cho ứng dụng YouTube trên Android để bổ sung thanh điều hướng ở cạnh dưới màn hình nhằm thuận tiện hơn cho người dùng sử dụng một tay khi kích thước điện thoại ngày càng lớn. Các thành phần trước đây được tổ chức lại rõ ràng hơn dưới dạng các Tab (thẻ) hiển thị trên mọi trang, trừ khi người dùng xem video.

Các phần "Tài khoản" và "Thư viện" đã được tách biệt, giúp người dùng truy cập những gì họ muốn nhanh hơn. Các video của người dùng (danh sách phát, lịch sử xem, video tải lên) được sắp xếp lại trong "Thư viện", trong khi phần "Tài khoản" và "Thiết lập" được mở từ biểu tượng hồ sơ ở góc trên bên phải. Bên cạnh đó, ứng dụng cũng ghi nhớ trạng thái lúc người dùng rời khỏi mỗi Tab, nên khi quay lại họ sẽ dễ dàng "bắt nhịp" những gì đã bỏ dở trước đó.

Khôi Minh (Theo GSMA)

Chia sẻ bài viết