25/10/2018 - 08:01

Xét, công nhận xã Thới Hưng đạt chuẩn nông thôn mới

(CT)- Ngày 24-10, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trương Quang Hoài Nam chủ trì Hội đồng Thẩm định xét công nhận xã nông thôn mới đối với xã Thới Hưng, huyện Cờ Đỏ.

Hiện xã Thới Hưng đã đạt tất cả 19 tiêu chí theo Bộ Tiêu chí TP Cần Thơ về xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020. Qua khảo sát thực tế, Văn phòng Điều phối nông thôn mới TP Cần Thơ nhận được tất cả 18 ý kiến thẩm định, nhận xét của các sở ban ngành đối với kết quả xây dựng tiêu chí nông thôn mới của xã. Các ý kiến đánh giá những tiêu chí xây dựng nông thôn mới của Thới Hưng liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của đơn vị quản lý, đều đạt yêu cầu theo quy định. Ngoài ra, xã cũng thỏa mãn 3 điều kiện được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới.

Kết quả sau khi bỏ phiếu lấy ý kiến về việc công nhận xã Thới Hưng đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018 có 17/17 phiếu đồng ý. Tại cuộc họp, các sở ngành hữu quan yêu cầu xã Thới Hưng tiếp tục tập trung đầu tư, cải tạo các thiết chế văn hóa; nâng chất lượng việc công nhận danh hiệu văn hóa sao cho đúng thực chất...

MỸ THANH

Chia sẻ bài viết