02/07/2020 - 09:45

Windows File Recovery - công cụ phục hồi tập tin lỡ xóa của Microsoft 

Hiện tại, người dùng có thể tìm kiếm rất nhiều phần mềm trên Internet để phục hồi những tập tin lỡ xóa. Tuy nhiên, Microsoft vẫn muốn người dùng không phải tìm kiếm nhiều, nên đã tung ra công cụ mới Windows File Recovery. 

Windows File Recovery là một ứng dụng miễn phí mới được cung cấp trên cửa hàng ứng dụng Windows Store, mang đến cho người dùng thêm một cách để phục hồi các tập tin lỡ xóa nhầm. Nó yêu cầu người dùng phải sử dụng máy tính chạy hệ điều hành Windows 10 19041 trở lên và phải có một ổ đĩa gắn ngoài để chứa những tập tin được phục hồi. 

Windows File Recovery là một ứng dụng, nhưng sử dụng giao diện dòng lệnh, do đó phục hồi một tập tin là một vấn đề dựa vào ký tự chặt chẽ. Microsoft sẽ tự động tạo ra một thư mục phục hồi cho người dùng với tên Recovery_ trên ổ đĩa đích. Câu lệnh cơ bản của Windows File Recovery có dạng: winfr source-drive: destination-drive: [/switches]. Trong đó, source-drive là ổ đĩa nguồn và destination-drive là ổ đĩa đích.

Microsoft cũng đưa ra một số chỉ dẫn. Chẳng hạn, để phục hồi các tập tin ảnh JPEG và PNG từ thư mục Pictures lên thư mục phục hồi trên ổ đĩa E:, người dùng hãy nhập câu lệnh: winfr C: E: /n \Users\\Pictures\*.JPEG /n \Users\\Pictures\*.PNG.

Chỉ dẫn đó chỉ mới sử dụng những gì mà Microsoft gọi là chế độ mặc định (Default mode) cho giao diện Windows File Recovery. Bên cạnh đó, còn có 2 chế độ khác là: Segment mode và Signature mode.  

Default mode sử dụng bảng tập tin chủ Master File Table (MFT - cơ sở dữ liệu về cấu trúc tập tin trên phân vùng NTFS) để định vị các tập tin lỡ xóa. Nếu MFT bị mất hay hỏng, người dùng có thể sử dụng Segment mode, đòi hỏi các thành phần như: tóm lược thông tin tập tin mà hệ thống tập tin NTFS lưu trong MFT như tên, ngày, dung lượng, loại và chỉ mục đơn vị cấp phát. Chế độ Signature sẽ tìm kiếm các loại tập tin như PDF hay PNG. Nếu tìm kiếm trên ổ đĩa gắn ngoài, người dùng chỉ có thể sử dụng chế độ Signature mode. 

Microsoft cũng khuyến cáo, nếu lỡ xóa nhầm tập tin, người dùng không nên có thêm bất kỳ thao tác sử dụng máy tính nào mà phải mở ngay ứng dụng Windows File Recovery để có hiệu quả cao nhất. Microsoft lý giải, nếu người dùng sử dụng máy tính, có thể sẽ tạo ra các tập tin và ghi đè lên chỗ của tập tin đã lỡ xóa, nên rất khó phục hồi.

LÊ PHI (Theo PCWorld)

Chia sẻ bài viết