30/05/2009 - 20:38

TweakXPlorer 2.9 - Chỉnh sửa giao diện Windows Explorer dễ dàng

Giao diện tương tác của TweakXPlorer 2.9. 

Phần mềm cho phép bạn dễ dàng thay đổi hình nền, ảnh thu nhỏ của thư mục và thanh công cụ của Windows Explorer bằng những hình ảnh đẹp mắt để tạo dấu ấn riêng. TweakXPlorer 2.9 có dung lượng 3,43 MB và tương thích với các phiên bản của Windows XP. Nó được cung cấp miễn phí tại địa chỉ http://www.fileden.com/files/2008/8/12/2046142/Apps/TXPSetup.zip.

Tải về xong, bạn xả nén rồi cài đặt và thực hiện các bước sau:

- Thẻ TweakFolder: Thay đổi hình nền của thư mục. Bạn nhắp nút Select a folder để chọn thư mục, nhắp nút Select an image để chọn ảnh, nhắp nút Text color để chọn màu chữ và nhắp nút Apply Background để tiến hành thay đổi. Đánh dấu hộp kiểm Include Subfolders when Applying/Removing nếu muốn thay đổi chung cho cả thư mục con. Nếu muốn gỡ bỏ, bạn nhắp nút Remove Background.

- Thẻ TweakToolbar: Thay đổi hình nền của thanh công cụ trên Windows Explorer và Internet Explorer 6. Bạn nhắp Select an image để chọn ảnh, đánh dấu hộp kiểm Resize picture to fit in the toolbar để điều chỉnh kích cỡ ảnh cho vừa trong thanh công cụ, nhắp nút Apply toolbar background để thay đổi hình nền mới. Khi cần trở lại trạng thái ban đầu, bạn nhắp nút Remove toolbar background.

- TweakThumbnail: Thay đổi ảnh thu nhỏ của thư mục. Bạn nhắp nút Select a Folder chọn thư mục, nhấp nút Select an image chọn ảnh và nhắp nút Apply Thumbnail thay đổi ảnh mới. Bạn có thể kéo thanh trượt Thumbnail size để điều chỉnh kích cỡ ảnh thu nhỏ, thanh trượt Thumbnail picture quality để chỉnh chất lượng ảnh. Nếu muốn gỡ bỏ, bạn nhắp nút Remove Thumbnail.

KHÔI MINH

Chia sẻ bài viết