25/10/2017 - 14:37

Trung Quốc: Đưa tư tưởng quân sự của Tổng Bí thư Tập Cận Bình vào Điều lệ Đảng 

Tân Hoa xã ngày 24-10 đưa tin nghị quyết của Đại hội Đại biểu toàn quốc Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ XIX (Đại hội XIX) đã đưa tư tưởng quân sự của Tổng Bí thư Tập Cận Bình và quyền lãnh đạo “tuyệt đối” của Đảng đối với lực lượng vũ trang vào Điều lệ Đảng.

Tổng Bí thư  Đảng Cộng sản Trung Quốc Tập Cận Bình.

Nghị quyết nhấn mạnh Đảng Cộng sản Trung Quốc cần duy trì quyền lãnh đạo tuyệt đối với Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) và các lực lượng vũ trang nhân dân khác, đồng thời thực hiện tư tưởng quân sự của Tổng Bí thư Tập Cận Bình về tăng cường sức mạnh quân đội. Đây là một phần trong những sửa đổi đối với văn kiện quan trọng của Đảng Cộng sản Trung Quốc cho 89 triệu đảng viên.

Bên cạnh đó, Điều lệ Đảng Cộng sản Trung Quốc sửa đổi cũng chỉ rõ rằng Chủ tịch Quân ủy Trung ương (CMC) sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm đối với hoạt động của cơ quan này, trong khi CMC sẽ phụ trách công tác Đảng và công tác chính trị trong các lực lượng vũ trang.

Ngoài ra, nghị quyết Đại hội XIX còn xác nhận quan điểm mang tích lịch sử của Tư tưởng Tập Cận Bình về Chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc trong thời đại mới. Nghị quyết coi Tư tưởng này là một thành phần quan trọng trong học thuyết về chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc và là hướng dẫn hành động cho mọi thành viên và toàn bộ người dân Trung Quốc trong bối cảnh nước này đang nỗ lực đạt được sự trẻ hóa quốc gia. Theo nghị quyết, Tư tưởng này phải được bám sát và phát triển vững chắc trên cơ sở dài hạn.

Ngoài ra, các đại biểu đã thông qua Báo cáo Chính trị do Ban Chấp hành Trung ương khóa XVIII đệ trình, báo cáo công tác của Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương, cũng như thông qua dự thảo sửa đổi Điều lệ Đảng. Cuộc chiến chống tham nhũng và Sáng kiến Vành đai và Con đường là hai nội dung được đề cập trong Điều lệ Đảng sửa đổi.

Sáng 24-10, trong phiên bế mạc Đại hội Đại biểu toàn quốc Đảng Cộng sản Trung Quốc dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư Tập Cận Bình, các đại biểu đã thông qua danh sách Ủy viên, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa XIX và Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương.

Theo kế hoạch, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ bầu Bộ Chính trị, Ủy ban Thường vụ Bộ Chính trị và Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc trong phiên họp toàn thể đầu tiên vào hôm nay 25-10.

Đại hội XIX Đảng Cộng sản Trung Quốc được xem là kỳ đại hội có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong bối cảnh Trung Quốc đang đứng trước giai đoạn then chốt để hoàn thành mục tiêu xây dựng xã hội khá giả toàn diện, đẩy mạnh phát triển chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc.

TTXVN

Chia sẻ bài viết