16/06/2019 - 09:06

Triển khai thực hiện Ðề án “Các giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa trong tình hình mới” 

Khi Đề án này hoàn thiện, tới đây các phương tiện thủy hoạt động tại Bến Ninh Kiều sẽ thuận lợi hơn.

Ông Nguyễn Nhật, Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải (GTVT) vừa ký quyết định ban hành kế hoạch yêu cầu Cục đường thủy nội địa (ĐTNĐ) Việt Nam chủ trì phối hợp với các cơ quan triển khai thực hiện quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Các giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông (TTATGT) ĐTNĐ trong tình hình mới" (Kế hoạch).

Theo đó, đến năm 2030, cải tạo 100% các điểm đen tai nạn giao thông (TNGT) ĐTNĐ trên tuyến ĐTNĐ chính; cải tạo các điểm tiềm ẩn nguy cơ xảy ra TNGT ĐTNĐ ở mức cao trên các tuyến ĐTNĐ quốc gia. Đối với phương tiện thủy: 100% phương tiện thủy nội địa được lắp đặt thiết bị nhận dạng tự động AIS, thiết bị thông tin liên lạc VHF và được đăng ký, đăng kiểm theo quy định. 100% phương tiện thủy chở khách ngang sông được trang bị đầy đủ áo phao và dụng cụ nổi cầm tay cho hành khách trên phương tiện theo quy định. Đối với thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa, người tham gia giao thông ĐTNĐ: 100% thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa được đào tạo, huấn luyện và được cấp giấy chứng nhận khả năng chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn theo quy định; 100% người tham gia giao thông ĐTNĐ, chủ cảng, bến thủy nội địa, chủ phương tiện thuyền trưởng, người lái phương tiện và người dân sinh sống dọc các tuyến đường ĐTNĐ được tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về TTATGT ĐTNĐ; 100% học sinh, sinh viên thường xuyên đi học bằng phương tiện thủy được tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về TTATGT ĐTNĐ và được trang bị kỹ năng cần thiết đảm bảo an toàn tính mạng khi xảy ra TNGT ĐTNĐ.

Theo phụ lục đề án, trong giai đoạn 2019-2021, Bộ GTVT giao Cục ĐTNĐ Việt Nam chủ trì phối hợp với các Vụ An toàn giao thông, Thanh tra Bộ... hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch và cơ chế, chính sách; đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông ĐTNĐ; phương tiện thủy nội địa; công tác đào tạo, cấp giấy chứng nhận khả năng chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa. Định hướng đến năm 2030, hoàn thiện hệ thống pháp luật, quy hoạch và cơ chế chính sách về bảo đảm TTATGT ĐTNĐ, đầu tư phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông ĐTNĐ; áp dụng khoa học - công nghệ tiên tiến trong hoạt động quản lý về an toàn giao thông ĐTNĐ nhằm giảm thiểu TNGT ĐTNĐ một cách bền vững.

Bài, ảnh: Xuân Ðào

Chia sẻ bài viết