14/11/2009 - 21:40

Tính kế hoạch trả nợ trực tuyến

Giao diện bảng tính kế hoạch trả nợ tham khảo của E-Sacombank. 

Cùng với việc đưa vào sử dụng dịch vụ ngân hàng điện tử Sacombank, website E-sacombank đã tích hợp vào đây một công cụ rất độc đáo: Bảng tính kế hoạch trả nợ tham khảo trực tuyến, cho phép mọi người truy cập vào website đều có thể tính thử các kế hoạch trả nợ của mình khi vay ngân hàng hoặc mua trả góp một tài sản nào đó. Website cho phép tính toán lãi suất và nợ phải trả theo ba nguyên tắc tính lãi suất thông dụng nhất hiện nay trên thị trường tài chính Việt Nam là: Tính lãi suất theo dư nợ ban đầu; Tính lãi suất theo dư nợ giảm dần hàng tháng; Tính lãi suất theo dư nợ giảm dần hàng quý. Khi vào website www.e-sacombank.com.vn, nó yêu cầu bạn nhập vào mã xác nhận, để phân biệt với truy cập tự động của phần mềm máy tính, vào tiếp mục “Đăng ký vay trực tuyến”, chọn link “Bảng tính kế hoạch trả nợ tham khảo”. Hoặc bạn cũng có thể vào trực tiếp theo địa chỉ sau và nhập vào mã xác nhận: https://www.e-sacombank.com.vn/sacomweb/eLoan_loanPer_interestAction.stb?method=load. Tại đây, bạn điền vào các thông số mà mình dự tính thử để tham khảo gồm: Số tiền vay; thời hạn vay; lãi suất theo tháng; loại hình tính lãi. Xong nhấp “Tính lãi”, website sẽ tính toán và cho ra kết quả là một bảng tính với đầy đủ các cột như sau: số kì trả, dư nợ đầu kỳ, vốn phải trả, lãi phải trả, vốn + lãi.

Ví dụ: Khi bạn dự định mua trả góp một chiếc xe máy, trả trước 30%, phần còn lại 10 triệu đồng trả trong 9 tháng với lãi suất cố định 1,69%/tháng tính theo dư nợ ban đầu (trả lãi chia đều). Bạn vào website nhập vào các thông số đó theo thứ tự, xong nhấp nút “Tính lãi”, website sẽ liệt kê ra cho bạn một bảng tính kế hoạch trả nợ hàng tháng. Cộng tất cả vốn và lãi bạn phải trả trong 9 tháng là 11.520.999 đồng. Bạn cũng có thể thử lại với số dư 10 triệu đồng, thời hạn vay 9 tháng với lãi suất 3,1%/tháng nhưng tính lãi theo cách dư nợ giảm dần hàng tháng thì tổng số vốn và lãi bạn phải trả là 11.549.987 đồng, từ đó bạn có thể so sánh để vay theo cách trả lãi theo dư nợ ban đầu hay theo cách dư nợ giảm dần với từng mức lãi suất tương ứng cho phù hợp.

TRẦN ĐĂNG

Chia sẻ bài viết