16/06/2015 - 21:23

Tìm giải pháp chống ngập nội ô thành phố

Theo Ban Quản lý Dự án ODA TP Cần Thơ, Dự án 3 có nguồn vốn khoảng 320 triệu USD (gồm vốn vay khoảng 250 triệu USD và vốn đối ứng) dự kiến, năm 2015 sẽ hoàn thành các thủ tục phê duyệt và năm 2016 triển khai
dự án.

Dự án này chủ yếu chống ngập, đảm bảo vệ sinh môi trường, giao thông kết nối, nâng cao năng lực quản lý đô thị, thích ứng biến đổi khí hậu. Phạm vi dự án khoảng 3.600ha, tập trung khu vực trung tâm quận Ninh Kiều
và Bình Thủy…

Chia sẻ bài viết