17/08/2022 - 22:53

Tiến độ triển khai Dự án Khu tái định cư Ninh Kiều chậm  

Bài, ảnh: T.T

Ban Ðô thị HÐND thành phố vừa giám sát tiến độ triển khai thực hiện dự án khu tái định cư (TÐC) Ninh Kiều, quận Ninh Kiều. Qua giám sát cho thấy, do không có quỹ nền TÐC để bố trí cho các hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án nên dự án chưa giải phóng mặt bằng (GPMB); một số hộ dân không cung cấp hồ sơ, không nhận tiền bồi thường... nên dự án gặp nhiều khó khăn trong quá trình thực hiện.

Ban Đô thị HĐND thành phố khảo sát thực tế tại dự án khu TĐC Ninh Kiều. 

Dự án khu TÐC Ninh Kiều tại phường An Bình, quận Ninh Kiều, có diện tích trên 9,1ha, với 519 nền TÐC, do UBND quận Ninh Kiều làm chủ đầu tư, thời gian thực hiện từ năm 2019-2023. Mục tiêu dự án là tạo quỹ nền TÐC cho các hộ dân bị ảnh hưởng bởi các các dự án trọng điểm trên địa bàn thành phố. Ông Huỳnh Trung Trứ, Chủ tịch UBND quận Ninh Kiều, cho biết: “Dự án có khoảng 325 hộ bị ảnh hưởng. UBND quận đã chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ được 133 hộ, với số tiền trên 189 tỉ đồng. Những hộ còn lại, quận đang tiến hành các thủ tục để GPMB trong thời gian tới”.

Tại thời điểm giám sát, UBND quận Ninh Kiều đã GPMB và bàn giao cho đơn vị thi công được 3,8ha, đạt 42% diện tích dự án. Gói thầu 1 của dự án (thực hiện hạng mục san lấp mặt bằng, hệ thống giao thông, hệ thống nước, hệ thống cây xanh) đã khởi công, ước đạt 21% khối lượng công trình. Gói thầu 2 (thực hiện hạng mục hệ thống cấp điện, hệ thống chiếu sáng, hệ thống thông tin liên lạc, hệ thống cấp nước, phòng cháy, chữa cháy, hệ thống xử lý nước thải) đã khởi công ngày 7-6-2022, dự kiến hoàn thành vào ngày 7-6-2023. Hiện tại, đơn vị thi công đang chờ mặt bằng để tiếp tục thực hiện các hạng mục còn lại của dự án.

Khó khăn trong quá trình thực hiện dự án là còn 40 hộ dân đã nhận tiền bồi thường, nhưng chưa chịu bàn giao mặt bằng, với lý do chờ bố trí nền TÐC. Ông Trần Văn Ðạt, Phó trưởng Ban Pháp chế HÐND thành phố, nói: “Hiện tại, quận Ninh Kiều chưa có quỹ nền TÐC để bố trí người dân vào sinh sống nên khó khăn trong công tác GPMB. Do đó, UBND quận khẩn trương phê duyệt ban hành quy chế bốc thăm nền TÐC dự án khu TÐC Ninh Kiều. Sau khi phê duyệt quy chế, thực hiện ngay việc phân lô và bốc thăm nền, bố trí TÐC tại chỗ cho các hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án. Trong thời gian chờ nền TÐC, quận tiếp tục thực hiện chi tiền tạm cư theo quy định cho hộ dân. Có như vậy, quận mới sớm có mặt bằng bàn giao cho đơn vị thi công”.

Ngoài ra, trong ranh thực hiện dự án khu TÐC Ninh Kiều có khu dân cư tự phát (khoảng 250 thửa đất) và 19 hộ bị ảnh hưởng có diện tích 1.000m2 trở lên, chưa thống nhất giá bồi thường, cũng như chính sách hỗ trợ cho người dân bị giải tỏa. Ông Phạm Quốc Thịnh, Phó trưởng Phòng Xây dựng - Ðô thị, Văn phòng UBND thành phố, thành viên Ban Ðô thị HÐND thành phố, nói: “Dự án đến năm 2023 sẽ hoàn thành, nhưng đến nay công tác GPMB còn chậm. UBND quận Ninh Kiều cần tập trung thực hiện tốt công tác GPMB để thực hiện dự án; đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, đảm bảo kế hoạch đề ra”. Liên quan đến các hộ dân sinh sống trong khu dân cư tự phát, các thành viên đoàn giám sát đề nghị UBND quận Ninh Kiều giải quyết có tình, có lý, tránh tình trạng khiếu nại, khiếu kiện đông người...

Qua giám sát, ông Nguyễn Văn Dũng, Trưởng Ban Ðô thị HÐND thành phố, đề nghị UBND quận Ninh Kiều tập trung công tác bồi thường thiệt hại, GPMB; tiếp tục vận động các hộ dân đã nhận tiền bồi thường sớm bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công. Sau khi có mặt bằng, chủ đầu tư phải triển khai thực hiện nhanh các hạng mục để dự án sớm hoàn thành, có thể bố trí nền TÐC cho người dân vào sinh sống.

Chia sẻ bài viết