22/06/2022 - 11:33

Thốt Nốt đẩy nhanh tiến độ xây dựng cơ bản và giải ngân vốn đầu tư công 

Bài, ảnh: HÀ VĂN

Từ nguồn vốn ngân sách kết hợp huy động vốn đóng góp của nhân dân, thời gian qua, quận Thốt Nốt đầu tư xây dựng nhiều công trình cơ bản, phát triển đô thị ngày càng khang trang, hiện đại. Hoạt động này đang được địa phương tập trung thực hiện, sớm hoàn thành các công trình xây dựng cơ bản, góp phần phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn...

Ông Dương Tấn Hiển, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Cần Thơ (thứ 3 từ phải sang), kiểm tra công tác xây dựng cơ bản tại quận Thốt Nốt.

Theo UBND quận Thốt Nốt (TP Cần Thơ), năm 2022 Thốt Nốt được phân bổ trên 173 tỉ đồng vốn đầu tư xây dựng cơ bản. Qua đó nhiều công trình được đầu tư thực hiện, gồm: 1 công trình chuyển tiếp giá trị đầu tư trên 6 tỉ đồng do thành phố trực tiếp phân bổ vốn; thông qua HÐND, UBND quận phân bổ 4,027 tỉ đồng cho 54 dự án chuẩn bị đầu tư, 51 dự án đang thực hiện với tổng vốn 161,704 tỉ đồng, bao gồm 6 dự án hoàn thành với 2,544 tỉ đồng, 29 dự án chuyển tiếp 120,26 tỉ đồng, 16 dự án khởi công mới trị giá 38,9 tỉ đồng... Ông Võ Văn Tân, Phó Bí thư Quận ủy, Phó Chủ tịch UBND quận Thốt Nốt, cho biết: "Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 được giao ngay từ đầu năm nên việc thực hiện công tác lập hồ sơ, thủ tục và triển khai thi công các công trình được thuận lợi. Bên cạnh đó, địa phương luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của UBND thành phố, các sở, ngành nên kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện. Công tác phối hợp, hỗ trợ của các ngành chuyên môn của quận trong thực hiện các thủ tục đầu tư, thu hồi đất và thanh, quyết toán khối lượng các công trình cũng được thực hiện khẩn trương, hiệu quả. Từ đó góp phần đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân các dự án".

Ðến ngày 13-6-2022, quận Thốt Nốt đã giải ngân đạt 35,5% kế hoạch vốn được giao, đạt chỉ tiêu theo kế hoạch của UBND thành phố (cuối tháng 6 đạt tỷ lệ khoảng 25-35%). Nhưng so với kế hoạch chủ đầu tư cam kết giải ngân đến ngày 31-5-2022 là đạt 49,2% kế hoạch vốn thì chưa đạt. Hiện quận Thốt Nốt tập trung kiểm tra, đẩy nhanh tiến độ xây dựng cơ bản và ước tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công đến cuối quý II này đạt trên 50% kế hoạch vốn phân bổ. Nhiều công trình trọng điểm được tập trung thực hiện. Ðiển hình Dự án đường tỉnh 921 (đoạn đầu giao với tuyến tránh Thốt Nốt, điểm cuối giao với đường cao tốc Cần Thơ - Sóc Trăng - Châu Ðốc) được tập trung thực hiện công tác đo đạc, với quy mô sử dụng đất khoảng 19,5ha, qua 2 địa bàn là huyện Cờ Ðỏ và quận Thốt Nốt. Trong đó, quận Thốt Nốt có diện tích bị ảnh hưởng khoảng 8,74ha (đất lúa 7,26ha), chiều dài toàn tuyến khoảng 3,8km. Tổng kinh phí bồi thường khoảng 110,915 tỉ đồng. Hiện đơn vị tư vấn đang hoàn thiện thủ tục thẩm định giá đất để trình Hội đồng thẩm định giá thành phố thông qua, đồng thời địa phương thực hiện kiểm kê đất đai, nhà, vật kiến trúc các hộ dân bị ảnh hưởng sẽ hoàn thành trong tháng 6 này.

Bên cạnh đó, từ nguồn vốn được phân bổ, Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất quận Thốt Nốt cũng đầu tư thực hiện 49 công trình. Trong đó có 6 công trình hoàn thành; 29 công trình chuyển tiếp (đã hoàn thành 11 công trình, 16 công trình đang thi công đạt từ 15% đến 98% khối lượng...); 14 công trình khởi công mới…

Theo đánh giá, đến giữa tháng 6-2022 tiến độ giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn quận Thốt Nốt đạt yêu cầu so với kế hoạch, chỉ tiêu của thành phố, nhưng chưa đạt so với cam kết do một số công trình có tỷ lệ giải ngân thấp. Nguyên nhân, do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, giá nhiên liệu xăng dầu, vật liệu xây dựng tăng cao nên một số nhà thầu hoạt động cầm chừng, làm ảnh hưởng đến tiến độ thi công các công trình; một số vật liệu trở nên khang hiếm như cát, không đáp ứng đủ nguồn cung phục vụ thi công; năng lực thi công của một số nhà thầu vẫn còn hạn chế, gặp khó khăn về tài chính khi giá cả vật liệu xây dựng tăng cao; công tác lập hồ sơ, thủ tục một số công trình vẫn còn chậm do công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị thực hiện chưa chặt chẽ…

Trong 6 tháng cuối năm 2022, để tháo gỡ khó khăn, quận Thốt Nốt thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của UBND thành phố về việc chấn chỉnh và đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án, giải ngân vốn đầu tư công năm 2022. Chủ đầu tư các dự án, công trình tăng cường phối hợp với Kho bạc Nhà nước Thốt Nốt thực hiện thủ tục thanh toán khối lượng các công trình khi hoàn thành, chuyển tiếp đã được bổ sung vốn; tăng cường hoàn thành thủ tục tất toán tài khoản tại Kho bạc Nhà nước đối với các công trình hoàn thành quyết toán xong đã được bố trí vốn; các công trình hoàn thành đưa vào sử dụng khẩn trương lập hồ sơ quyết toán dứt điểm, không để vi phạm; đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình chuyển tiếp và yêu cầu các nhà thầu cam kết cụ thể thời gian hoàn thành, tiến hành thanh toán khối lượng theo tiến độ thực tế trên từng công trình...

Trong buổi làm việc về tiến độ xây dựng và giải ngân các dự án sử dụng vốn đầu tư công năm 2022 ở quận Thốt Nốt, ông Dương Tấn Hiển, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Cần Thơ, đề nghị địa phương tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành và xác định việc giải ngân vốn đầu tư công là một trong những nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện quyết liệt để đạt mục tiêu, kế hoạch đề ra; gắn vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong chỉ đạo tổ chức thực hiện các dự án từ khâu chuẩn bị đầu tư đến công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, thực hiện dự án; thường xuyên rà soát, đôn đốc, kiểm tra, kịp thời phát hiện và tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc phát sinh của từng dự án, nhất là các dự án trọng điểm; tăng cường kỷ luật, kỷ cương, gắn trách nhiệm đến từng cá nhân và phân công cụ thể lãnh đạo đơn vị, cán bộ quản lý cấp phòng trong việc kiểm tra, giám sát, nhằm đẩy nhanh tiến độ xây dựng cơ bản, giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn…". 

Chia sẻ bài viết