28/11/2017 - 21:28

Thới Lai xây dựng lộ trình tiến đến huyện nông thôn mới 

Đến nay, huyện Thới Lai có 7/12 xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM), huyện phấn đấu ra mắt huyện NTM vào năm 2020. Đảm bảo xây dựng NTM của huyện đúng lộ trình, Thới Lai tiếp tục giữ vững và nâng chất các tiêu chí ở các xã đạt chuẩn NTM và nỗ lực hoàn thành các tiêu chí ở các xã còn lại.

Hệ thống giao tại huyện Thới Lai từng bước hoàn thiện, phục vụ tốt nhu cầu đi lại của người dân. (Trong ảnh: Đoạn đường qua xã Định Môn, huyện Thới Lai).

Kết quả khả quan

Năm 2017, huyện Thới Lai đăng ký xây dựng hoàn thành 2 xã NTM, gồm: Định Môn, Trường Thành và phấn đấu ra mắt thêm xã Trường Thắng trong năm. Tháng 11-2017, Thới Lai đã ra mắt 2 xã NTM Định Môn và Trường Thành theo đúng kế hoạch, nâng tổng số xã NTM trên địa bàn là 7/12 xã. Các xã còn lại của huyện đều đạt từ 10 tiêu chí trở lên. Theo Ban Chỉ đạo chương trình xây dựng NTM huyện Thới Lai, từ việc tập trung chỉ đạo công tác tuyên truyền, vận động nhân dân, các tổ chức kinh tế - xã hội và quán triệt các nội dung về xây dựng NTM cho các đảng viên, cán bộ nên đã thay đổi nhận thức và tạo sự đồng thuận của cả hệ thống chính trị trong xây dựng NTM. Qua đó, người dân tích cực tham gia chương trình hơn, vốn đóng góp xây dựng NTM từ người dân năm sau cao hơn năm trước. Đặc biệt, nhiều người dân tự nguyện hiến đất để phục vụ cho những công trình công cộng nông thôn, tham gia giám sát các công trình địa phương thực hiện, tăng cường tham gia sản xuất có tổ chức như: tham gia vào mô hình cánh đồng mẫu, tổ hợp tác, hợp tác xã... Chính vì vậy, xây dựng NTM trên địa bàn huyện đạt nhiều kết quả tích cực, một số xã về đích NTM trước thời hạn.

Theo lộ trình xây dựng NTM của huyện Thới Lai, xã Định Môn hoàn thành xây dựng NTM vào năm 2018. Tuy nhiên, với sự quyết tâm vào cuộc của cả hệ thống chính trị, đồng lòng của người dân, xã Định Môn đã về đích NTM sớm hơn dự kiến. Ông Nguyễn Thành Út, Phó Chủ tịch UBND huyện Thới Lai, cho biết: Theo kết quả rà soát, cuối năm 2016, Định Môn còn 2 tiêu chí chưa hoàn thành là giao thông và cơ sở vật chất văn hóa. Qua xem xét, Định Môn có khả năng hoàn thành xây dựng NTM trong năm 2017, huyện mạnh dạn đăng ký với thành phố ra mắt xã NTM Định Môn sớm hơn lộ trình của xã. Kết quả, Định Môn đã hoàn thành NTM trong tháng 10-2017. Đến nay, bộ mặt nông thôn thay đổi rõ nét, cơ sở vật chất dần hoàn thiện, đời sống của nhân dân không ngừng được nâng lên, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Đến nay, tỷ lệ hộ nghèo đa chiều của xã giảm còn 3,63%, thu nhập bình quân đầu người của xã đạt 37 triệu đồng/người/năm (tính đến đầu tháng 8-2017), 96% người trong độ tuổi lao động có việc làm, 99,77% hộ dân sử dụng nước hợp vệ sinh (trong đó có 89,78% sử dụng nước sạch), 99,36% hộ dân sử dụng điện thường xuyên, an toàn, 3/4 trường học đạt chuẩn quốc gia…

Đường đến huyện NTM

Ông Nguyễn Thành Út, Phó Chủ tịch UBND huyện Thới Lai, chia sẻ: So với các huyện cùng tham gia chương trình xây dựng NTM, Thới Lai có số lượng xã nhiều nhất và đời sống người dân cũng còn khá khó khăn. Tuy nhiên, Thới Lai nỗ lực phấn đấu để hoàn thành lộ trình xây dựng NTM theo đúng Nghị quyết của Thành ủy. Theo đó, từ đây đến cuối năm, huyện quyết tâm xây dựng hoàn thành xã NTM Trường Thắng. Năm 2018 và 2019, mỗi năm, huyện xây dựng hoàn thành thêm 2 xã NTM để sẵn sàng ra mắt huyện NTM Thới Lai vào năm 2020. Bên cạnh dồn sức cho các xã chưa về đích, huyện tập trung chỉ đạo các xã đã đạt NTM nâng chất và phát triển bền vững các tiêu chí.

Theo Ban Chỉ đạo chương trình xây dựng NTM huyện Thới Lai, kết quả rà soát theo Bộ tiêu chí NTM giai đoạn 2016-2020, đầu năm 2017, xã Trường Thắng đạt 13/19 tiêu chí. Đến nay, Trường Thắng đã cơ bản hoàn thành 18/19 tiêu chí; hiện tiêu chí số 5 về trường học đang hoàn thiện. Trên địa bàn xã có 2 trường học, Trường Mầm non Trường Thắng đã đạt chuẩn, xã tập trung đôn đốc đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ giai đoạn 2 Trường Tiểu học Trường Thắng đạt chuẩn quốc gia theo quy định.

Xác định đạt danh hiệu NTM chỉ là bước khởi đầu, giữ vững danh hiệu NTM là con đường không ít gian nan, huyện Thới Lai luôn quan tâm chỉ đạo các xã nâng chất các tiêu chí. Bà Võ Thị Kim Son, Bí thư Đảng ủy xã Trường Xuân A, huyện Thới Lai, cho biết: Từ khi đạt danh hiệu xã NTM (tháng 4-2016), Trường Xuân A bắt tay xây dựng kế hoạch hằng năm nâng chất các tiêu chí, tiếp tục nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân. Khi tham gia xây dựng NTM xã được hỗ trợ vốn đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, chẳng hạn lộ giao thông, xã huy động người dân cùng tham gia nâng cấp, sửa chữa đảm bảo nhu cầu giao thương và đi lại. Bên cạnh đó, quan tâm tu bổ các thiết chế văn hóa phục vụ các hoạt động văn hóa, tinh thần cho người dân. Phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, ngành nông nghiệp tích cực vận động người dân sử dụng giống lúa chất lượng cao vào sản xuất. Đồng thời, cải tạo vườn tạp, kém hiệu quả chuyển đổi sang cây trồng hiệu quả. Thời gian qua, đã có một số mô hình chuyển đổi hiệu quả và nhân rộng, như: trồng cam, xoài…

Đảm bảo lộ trình xây dựng NTM trên địa bàn, Đảng bộ, UBND huyện Thới Lai tiếp tục quán triệt quan điểm về xây dựng NTM, xem đây là nhiệm vụ trọng tâm, dứt khoát phải kiên trì, thường xuyên, liên tục và bền vững. Mục tiêu cuối cùng là phục vụ nhân dân, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân nông thôn. Theo đó, các ban, ngành liên quan rà soát và có chương trình, kế hoạch hỗ trợ các xã thực hiện các chỉ tiêu, tiêu chí có liên quan; báo cáo định kỳ hằng tháng, quý, năm về công tác thực hiện các tiêu chí được giao. Đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các kế hoạch của xã đã xây dựng hằng năm, từ đó thúc đẩy quá trình xây dựng NTM đạt hiệu quả, đảm bảo đúng kế hoạch đã đề ra. Huyện rà soát, xem xét lại quy hoạch sản xuất để khắc phục tình trạng mất cân đối trong sản xuất; đặc biệt là nông, thủy sản. Bên cạnh đó, tiếp tục chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi nhằm tăng hiệu quả sản xuất, nâng cao thu nhập cho người nông dân. Trong đó, tập trung xây dựng những vùng sản xuất lớn theo mô hình cánh đồng lớn gắn với bao tiêu sản phẩm, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong sản xuất nông nghiệp, các xã cần tập trung triển khai các tiêu chí mang tính đột phá của địa phương mình làm cho thu nhập và đời sống của người dân nông thôn dần được cải thiện và nâng cao…

Bài, ảnh: TUYẾT TRINH 

Chia sẻ bài viết