12/08/2019 - 13:44

Thay đổi trong liên minh cầm quyền Thái Lan 

Hai trong số 9 đảng siêu nhỏ - mỗi đảng chỉ có 1 ghế Hạ viện, đã tuyên bố sẽ rút khỏi liên minh cầm quyền và đóng vai trò độc lập là "Hạ nghị sĩ của nhân dân".

Thủ lĩnh đảng Văn minh nước Thái Mongkolkit Suksintaranont (ảnh) cho biết ông và thủ lĩnh đảng Công lý Nhân dân Pichet Sathirachawal đã nhất trí đóng vai trò là các nghị sĩ của nhân dân, nghĩa là họ sẽ không đứng về phía chính phủ hay phe đối lập và sẽ tự quyết định phiếu bầu của mình trong từng trường hợp.

Theo ông Mongkolkit, 2 nhân vật này cũng nhất trí không chấp nhận bất kỳ vị trí chính trị nào do đảng Quyền lực Nhà nước Nhân dân, lãnh đạo liên minh cầm quyền, phân bổ.

Trong trường hợp hai hạ nghị sĩ nói trên rời khỏi liên minh cầm quyền, chính phủ sẽ có 252 phiếu ủng hộ tại Hạ viện, nhiều hơn 6 phiếu so với 246 của phe đối lập.

Ngọc Quang (TTXVN)

Chia sẻ bài viết