17/04/2018 - 20:07

Tập trung đẩy nhanh tiến độ Dự án VnSAT

(CT)- Chiều 17-4, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Đào Anh Dũng chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo Dự án Chuyển đổi nông nghiệp bền vững (VnSAT) TP Cần Thơ.

Theo Ban Quản lý Dự án VnSAT TP Cần Thơ, tính đến tháng 4-2018, dự án đã mở được 550 lớp đào tạo kỹ thuật “3 giảm, 3 tăng” và “1 phải, 5 giảm”, với 24.314 lượt nông dân tham gia, diện tích 31.052 ha. Việc áp dụng kỹ thuật canh tác này đã giúp nông dân giảm được chi phí sản xuất trên 4 triệu đồng/ha, tăng lợi nhuận trên 6 triệu đồng/ha so với so với ruộng sản xuất theo tập quán… Năm 2018, Dự án VnSAT TP Cần Thơ được bố trí kế hoạch vốn 75 tỉ đồng (trong đó vốn IDA 60 tỉ đồng và vốn thành phố đối ứng 15 tỉ đồng). Theo đó, dự án sẽ tập trung đào tạo các lớp “3 giảm, 3 tăng” và “1 phải, 5 giảm” cho nông dân;  hỗ trợ hạ tầng và hỗ trợ thiết bị cho các tổ chức nông dân (các hợp tác xã) sản xuất lúa hiệu quả và mang tính bền vững…

Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Đào Anh Dũng cho rằng:  dự án phải tiếp tục tập trung tập huấn kỹ thuật cho nông dân; tập huấn phải có chiều sâu, thiết thực, đem lại hiệu quả trước mắt và lâu dài, tạo chuyển biến về nhận thức của nông dân sản xuất lúa bền vững. Bên cạnh đó, tổ chức tập huấn cho đội ngũ cán bộ kỹ thuật nâng cao kiến thức, năng lực để truyền đạt lại cho nông dân. Dự án cũng phải  quyết liệt cho công tác đầu tư cơ sở hạ tầng và trang thiết bị cho các hợp tác xã để đảm bảo giải ngân nguồn vốn kế hoạch năm 2018…

ANH KHOA

Chia sẻ bài viết